Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı (bunama – demans)
Günümüzde tüm Batı toplumlarında olduğu gibi ülkemizde de ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı grubun genel nufus içindeki oranı giderek artış göstermektedir.buna bağlı olarak yaşlılıkta görülen tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların yaygınlığında da artış olmaktadır.Ancak demansın yaşlanma sürecinin doğal ve kaçınılmaz bir yönü olmadığını belirtmek gerekir…
www.kozapsikiyatri.com

Alzheimer Hastalığı – 1
Alzheimer Hastalığı, adını, 1906’da bir Alman Doktor olan Alois Alzheimer’den almıştır…
www.hurriyet.com.tr

Alzheimer Hastalığı – 2
Genellikle ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmasına rağmen daha genç hastaları da etkileyen kalıtımsal bir tipi de bulunmaktadır. Toplumda görülme oranı 65 yaş altında %1’den azken 85 yaş ve üstünde bu oran %30-40 oranına çıkmaktadır…
www.safiyebilgin.com

Alzheimer Hastalığı, Nedenleri, Tedavisi
Yaşlılıkla birlikte Alzheimer riski artıyor. Hastalığın bilinmeyen yönleri tek tek açıklık kazandıkça tedavi umutları da güçleniyor…
www.hekimce.com