Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyonlu Hastaların Akıllarına Takılan Sorular

Depresyon Nedir ?

Depresyon insanın doğasında olan, somut ya da duygusal bir kayıp sonrası ortaya çıkan bir ruh halidir. Depresyona giren kişi yaşama sevincini yitirmeye başlar. Depresyon ağırlaştıkça onlar için yaşamın eski anlamı ve anlamlılığı yok olur. Depresyon hafifken (henüz bir hastalık halini almadığı zamanlarda) kişi anlatmadıkça dışarıdan pek fark edilmeyebilir fakat depresyon ağırlaştıkça (bir hastalık halini aldığında) dışarıdan kolayca fark edilmeye başlar. Başka bir deyişle depresyon herkesin yaşayabileceği bir duygudurumdan hastalığa kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir konudur.

Türkçe karşılığı olarak depresyon için ‘ruhsal çöküntü’ ya da ‘ruhsal çökkünlük’  ifadeleri kullanılıyor olsa da bunlar yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır. Halk içinde depresyon (‘depresyona girdim‘) genellikle psikolojik destek ya da yardım gerektiren bir durum olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bazen de ruh sağlığı literatüründe anksiyete olarak ifade edilen ruhsal durumları ve kişilerarası ilişkilerde yaşanan her türlü çatışma sonrası yaşanan ruhsal durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Depresyon yaşayan kişi kendisini üzgün, mutsuz, isteksiz, elemli ve keder içinde hisseder. Depresyon yaşayan bir kişi eskiden büyük bir hevesle, istekle yaptıklarını artık yapmak istemez. Kendisini zorlayarak yapsa bile eski tadı alamaz. Depresyon ağırlaştıkça giderek kişi kendisini zorlasa bile yapamamaya başlar.

Depresyon yaşayan kişide uyku ve iştah sorunlarına çok sık rastlanır. Kendisini halsiz ve bitkin hisseder, eskisine göre çok çabuk yorulur. Özgüvenini kaybeder. Yerli yersiz ve nedensiz suçluluk duyguları yaşar. Yaptığı işe kendini veremez.

Depresyon belirtileri olan bir kişide yaşadıklarının bir hastalık düzeyinde olup olmadığı mutlaka araştırılmalı, kişinin yaşamını etkileyen ve yaşam kalitesini bozan bir durum söz konusu ise bir aile hekimine ya da ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmak düşünülmelidir.

Prof. Dr. Erol Özmen
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

İlginizi çekebilecek diğer sorular

Aşırı uyuma bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon nedir?

Yaşadığınız belki de basit bir moral bozukluğu değil, depresyon!

Bunlar yalnız benim başıma mı geldi ?

Depresif Bozukluklar Nedir ?

Çarpıntı bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon gelişiminde kişilik yapısının rolü var mıdır ?

Depresyonun gelişiminde psikolojik etmenlerin rolü var mıdır ?

Depresyonun gelişiminde sosyal etmenlerin rolü var mıdır ?

Depresyonunun biyolojik nedenleri nelerdir ?

Depresyonun ilaçla tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir ?

Distimi nedir?

Depresyonlu kişilerde hangi belirtiler görülür ?

Depresyona girmemek için ne yapılabilir ?

Depresyon yaşayan bunu kolayca fark eder mi ?

Herkesi etkileyebilecek bir olaydan sonra yaşanan depresyon tamamen normal bir durum mudur ?

Doktor benden bazı tetkikler yaptırmamı istedi, neden?

Depresyon herkeste görülebilir mi?

İlaç kullanıyorum ama neden iyileşmiyorum ?

İlaç kullanmadan depresyon iyileşir mi ?

İştah artışı ve şişmanlama bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon – Ne zaman bir hastalıktan söz edilir ?

Major depresyon nedir ?

İştahsızlık ve zayıflama bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Psikiyatristler depresyonlu hastaların tedavisinde ne tür güçlüklerle karşılaşır ?

Uykusuzluk bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Yorgunluk bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyonda görülen belirtiler: Mutsuzluk

Depresyonda görülen belirtiler: Enerji yitimi, yorgunluk, bitkinlik

Depresyonda görülen belirtiler: İlgi yitimi / Zevk alamama

Depresyonda görülen belirtiler: Anksiyete, kaygı, bunaltı, endişe, gerginlik

Depresyonda görülen belirtiler: Çeşitli ağrılar

Depresyonda görülen belirtiler: Değersizlik düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: İntihar ve ölüm düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: İştahsızlık, zayıflama ya da iştah artışı, şişmanlama

Depresyonda görülen belirtiler: Kendine güvenin azalması

Depresyonda görülen belirtiler: Libido yitimi, cinsel isteksizlik

Depresyonda görülen belirtiler: Psikomotor yavaşlama, durgunlaşma

Depresyonda görülen belirtiler: Psikomotor ajitasyon, yerinde duramama, huzursuzluk

Depresyonda görülen belirtiler: Suçluluk duygu ve düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü

Depresyonda görülen belirtiler: Uyku bozuklukları

Depresyonun gelişiminde genlerin rolü var mıdır ?

Depresyon geçirdiğimi duyarlarsa benim hakkımda ne düşünürler ?

Depresyon ciddi bir hastalığın öncüsü olabilir mi ?

Depresyon neden kadınlarda daha sık görülür ?

Depresyon iyileştikten sonra tekrarlar mı ?

Depresyon her zaman bir hastalık mıdır?

Depresyon tanısı nasıl konur?

Depresyonun toplum içinde görülme sıklığı nedir ?

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar zararlı mı ?