Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Duygu

Duygunun herkes tarafından kabul edilen bir tanımı yoktur. Her bilim ya da sanat alanı duyguyu ağırlıklı olarak kendisini ilgilendiren çerçevede incelemektedir. Burada da duygu ağırlıklı olarak ruh sağlığını ilgilendirdiği yönleri ile ele alınacaktır.

İnsanoğlu her anında az ya da çok mutlaka duygu yaşar. Yaşadığı duyguyu çevredeki canlı ya da cansız her türlü nesne ile ilgili algıları, bunlarla ilgili yorumları ve bunların iç dünyasında canlandırdıkları etkiler.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı