Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Motivasyon – Güdüleme – İsteklendirme

Kişinin kendisi dışındaki bir kişiden, kurumdan ya da bir şeyden gelen etmenler dışsal motivasyon kaynakları olarak adlandırılır.

İçsel motivasyon kaynakları ise kişinin kendisinden kaynaklananlar

Kısa ve Öz Bilgi

  • Yalnız ödül ya da ceza vererek motivasyonu etkilemeye çalışmak yeterli değildir. Ödül ya da ceza kullanılacaksa bile mutlaka içsel etmenler de etkinleştirilmelidir.
  • Herkes için geçerli motivasyon kaynakları belirlemek mümkün değildir. Kişiye özel kaynaklar belirlenmelidir.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı