Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Psikoterapi / Terapi

Psikoterapinin günümüzde herkesin kabul ettiği bir tanımı yoktur. Psikoterapi, esas olarak kişilerarası ilişkilerde (bireysel psikoterapilerde hasta-hekim, grup terapilerinde grup içi) ortaya çıkan etkileşim sürecidir. Fakat bu etkileşimin yalnız kendiliğinden oluşan bir süreç olduğu düşünülmemelidir; bilimsel kuramlara dayanılarak kullanılan bazı teknikler ile bu etkileşimin tedavi edici özellik kazanması sağlanmaktadır.

Psikoterapi uygulayabilmek özel eğitim gerektirmektedir. Psikoterapide hastadaki belirtilerin ortadan kaldırılması / geriletilmesi ya da bazı davranış kalıplarının değiştirilmesi ve daha olumlu kişilik özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Psikoterapi, geniş bir psikolojik tedavi yöntemleri spektrumunu içeren genel bir kavramdır. Bireysel olarak, eşler ya da gruplar ile yürütülebilmektedir.*

*Genel Tıpta Psikiyatri Sendromlar” kitabından alıntıdır. Kitabın yazarlarından (Prof. Dr. Erol Özmen, Prof. Dr. Ömer Aydemir, Prof. Dr. Erhan Bayraktar) yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.