Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Aile İçi İletişim

aileiçiiletişim - Aile İçi İletişim

Aile içi iletişim ve ilişki ailenin üyeleri arasında nasıl bir iletişimin ve ilişkinin bulunduğunu ifade eden bir kavramdır.

Aile içi iletişimin iyi olduğu ailelerde bu durum tüm aile bireylerinin ruh sağlığını olumlu etkilemektedir. Aile içi iletişim konusunda toplum içinde en yaygın görülen yanlış inançlardan birisi de aile içinde hiç bir çatışma olmaması gerektiği düşüncesidir. Oysa çatışmanın olmasından çok çatışmanın nasıl çözümlendiği daha önemlidir; çatışmanın uygun bir biçimde çözülmesi de ancak etkili iletişim becerilerinin kullanılması ile mümkündür.

Aile toplumun en temel birimidir. İletişim ise toplumsal yaşamın olmazsa olmazıdır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir iletişimle mümkündür.

Aynı kural sağlıklı bir aile için de geçerlidir. Mutlu bir aile ve çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi aile içi iletişimin iyi olmasına bağlıdır. İyi bir aile içi iletişim aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Sağlıklı bir iletişimin olduğu ailelerde çocukların özgüveni yüksektir ve düşüncelerini, duygularını özgüce açıklama yeteneğine sahip olurlar. Daha bağımsızdırlar. Aile içi iletişimin sağlıklı olmadığı ailelerde çocuklar daha bağımlıdır ve kendini ifade etmede, düşüncelerini açıklamada zorluk yaşayabilir.