Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Antidepresan İlaç Tedavisi

antidepresan ilaç tedavisi medicine 296966 640 - Antidepresan İlaç Tedavisi

Depresyonu iyileştiren ilaçlar antidepresan ilaç olarak adlandırılır. Ancak depresyonlu hastalara doktor tarafından verilen ilaçların tümü antidepresan olarak adlandırılmaz. Özgül olarak depresyonu iyileştirenler antidepresan olarak adlandırılır.

Antidepresan ilaç kullananların mutlaka bilmeleri gereken iki konu bulunmaktadır. İlki ilaçların olumlu etkisinin haftalar içinde çıkması, ikincisi ise bu ilaçların uzun süre kullanılmasının (çoğu zaman en az bir yıl kullanılır) gerekli olduğudur. Antidepresan ilaçların nörotransmitter olarak adlandırılan ve sinir hücreleri arasında iletiyi sağalayan maddeleri arttırarak ya da azaltarak etki yaptığı düşünülmektedir. Ancak araştırmalarda uzun süre ilaç kullanıldığında sinir hücrelerinde (nöron) kalıcı değişiklikler olduğu gözlenmiştir. 

Prof. Dr. Erol Özmen

Antidepresan ilaçlar:

Agomelatin: Valdoxan
Amitriptilin: Laroxyl
Essitalopram: cipralex, citoles, esram, esmax, eslorex, secita, tiopram, zendor
Fluoksetin: deprex, depset, florak, foxeteva, fulsac, prozac, zedprex
Fluvoksamin: faverin
İmipramin: tofranil
Klomipramin: anafranil
Maprotilin: ludiomil
Mianserin: tolvon
Mirtazapin: remeron
Paroksetin: paroteva, paxil, paxera
Sertralin: lustec, lustral, selectra, serdep, seralin, serteva
Sitalopram: as-cilog, cipram, citara, citexam, citolap, citrex, citol, citolap, eslopram, laira, relaxol, sintab, vodelax
Trazodon: desyrel
Venlafaksin: efexor, faxiven, sulinex, venegis, veniba, venladep