Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Beden İmgesi / Beden İmajı / Beden Algısı

Beden imgesi, her hangi bir kişinin kendi bedeni hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve algılarını ifade eden bir kavramdır. Beden imgesi ile bedenin gerçek durumu arasında belli bir tutarlılık olması, kişinin bedeniyle barışık olması ve ondan memnun olması kişinin olumlu beden imgesine sahip olduğunu göstermektedir.

İnsanların beden imgesi, hem onun ruh sağlığını etkileyen hem de ondan etkilenen bir kavramdır. Olumlu beden imgesi, insanların ruh sağlığına olumlu katkıda bulunurken, çeşitli ruhsal sorunlar yaşayan kişinin kendi bedeniyle ilgili değerlendirmeleri çoğu zaman olumsuz olmaktadır. Beden imgesi, benlik saygısı ile yakından ilişkilidir; benlik saygısı düşük olanlar daha olumsuz beden imgesine sahiptirler.

İnsanların kendi bedenleri ile ilgili değerlendirmeleri (beden imgeleri) gerçekte olanla uyum göstermeyebilir. Örneğin vücut ağırlığı normal olan bir kişi kendisini şişman olarak algılayabilir ve zayıflamak için çeşitli girişimlerde bulunabilir.

Beden imgesi açısından kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında genel olarak kadınların daha olumsuz bir beden imgesine sahip oldukları görülmektedir. Bunun en önemli nedeni muhtemelen kadınlarda en çok aranan özelliğin güzellik ve çekicilik olmasından kaynaklanmaktır. Zayıf olmanın güzel olmakla eşdeğer tutulması, kadınların kendilerinin olduklarından daha şişman olarak değerlendirmelerine neden olmaktadır.

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz

Prof. Dr. Erol Özmen
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı