Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Neden Boşanıyoruz?

Uzman Psikolog Beyhan Budak
nedenboşanıyoruz e1448719218976 - Neden Boşanıyoruz?
Eşlerin birbirinden ayrılmasına sebep olarak çoğunlukla geçimsizlik gösterilir.Fakat geçimsizlik çok genel bir ifade olup, istenen durumu net olarak ifade edememektedir.Kısaca boşanma sebeplerini şöyle ifade edebiliriz;
  • Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları, boşanma ile sonuçlanma olasılığı yüksek evliliklere neden olmaktadır. Bireyin evlenmeden önce eşini kendi seçme fırsatına sahip olması ya da duygusal açıdan yaklaşarak, tüm yönleriyle tanımaması evlilikte düş kırıklığına neden olmaktadır.
  • Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelmek; eşler arası uyumu güçleştirmektedir. Farklı aile kültürlerine, değer sistemine sahip olmak olay ve durumları farklı şekilde algılama ve yorumlamaya neden olmaktadır.
  • Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girmeleri yaşam alanlarını daraltmakta, özgürlüklerini kısıtlamakta, böylece birçok iletişim sorunu yaratmaktadır.
  • Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmaması, ilişkinin zarar görmesine neden olmakta, anlaşılmadığını düşünen eş, böylece ilişkiye daha çok zarar vermektedir.
  • Eşlerin ailelerinin, ailenin yaşam dinamiklerine karışması birçok sorunun doğmasına ve kolaylıkla büyümesine neden olmaktadır.
  • Sosyo-ekonomik sorunlar, aile üyelerinin farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olmaktadır.
  • Kadının eğitim düzeyinin ve sosyal statüsünün yükselmesi ekonomik bağımsızlığım kazanmasını sağlamaktadır. Eğitim düzeyinin yükselmesi, çalışma hayatına atılması kadına güç vermekte, beklenti düzeyinin artmasına ve haklarını arama yetisi kazanmasını sağlamaktadır.
  • Kıskançlık eşler arası güven ve hoşgörüyü zedelemekte, uyumlu ve mutlu olmayı engellemektedir.
  • Evlilikte şiddette maruz kalma, zina, aklı hastalığı, suç, onur kırıcı davranışlar ve terk Türk Medeni Kanununa göre boşanma sebepleri olarak sıralanmaktadır.
  • Şiddet, boşanmaya sebep olarak sayılan bir çok sebep arasındadır.

Uzman Psikolog Beyhan Budak

http://www.fenomenpsikoloji.com