Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Çatışma Yönetimi

Catisma Yonetimi e1516623478459 - Çatışma Yönetimi

Her insan çocukluğun ilk yıllarından itibaren yaşadığı çatışmaları nasıl çözeceği ile ilgili beceriler edinir. Özgüven ve özsaygı, çatışmanın başarılı bir şekilde aşılmasını sağlayan en önemli etmenlerin başında gelir. Kendini tanıma, başkalarını anlama ve ilişkiyi yönetebilme kişilerarası ilişkilerde yaşanan çatışmaları uygun biçimde çözmede kilit rol oynayan diğer etmenlerdir. Kendi davranışının altta yatan dinamiklerini sezebilmek, karşıdaki insanı empatik bir anlayışla değerlendirebilmek ve karşı karşıya olan iki insanın nasıl bir etkileşimde olacağını öngörmek yaşanan çatışmayı daha doğru analiz edebilmeyi sağlar.

Çatışmayı tetikleyen etmen iç ya da dış kaynaklı olabilmekle birlikte kaynağı ne olursa olsun yaşanan çatışmanın nasıl çözüleceğini ya da çözülemeyeceğini büyük oranda iç dünya belirler.

Bireyin çatışma ve çatışma sonucundan nasıl etkileneceğini çatışmaya genel bakış açısı, çatışmayı çözecek gücü kendisinde görüp göremediği, çatışma çözüme kavuşmaz ise yaşanabilecek duygusal yüke katlanıp katlanamayacağı ile ilgili algıları belirler.

Bazı insanlar karşı karşıya oldukları sorunları ve çatışmaları adaptif biçimde çözemezler; psikolojik kökenli bedensel yakınmalar, toplumdan ve insanlardan uzaklaşma, eve kapanma, yadsıma ve depresyon gibi maladaptif yöntemlerle aşmaya çalışabilirler. Maladaptif yöntemler çatışmanın aslında sağlıklı biçimde aşılamadığının göstergesidir.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı