Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Çocuk & Aile

ocuk aile e1498652566499 - Çocuk & Aile
Aile çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Çocuğun biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişiminde ailenin belirleyici bir rolü vardır. Bu nedenle özellikle anne ve babalara önemli görevler düşmektedir.

Aile içi ilişkilerin niteliği, aile üyelerinin kişilik yapıları, anne babanın çocuk yetiştirme tarzları çocukların gelişimini etkilemektedir.

Ancak aile – çocuk ilişkisinin tek yönlü olduğu düşünülmemelidir. Çocuğun bedensel ve ruhsal özellikleri de anne babanın ve ailenin diğer üyelerinin davranışlarını etkilemektedir. Fakat özellikle anne babanın bu durumun farkına vararak çatışma arttırıcı tarzda davranmamayı öğrenmesi gerekmektedir.

Anne ve babanın çocuk yetiştirme tarzları arasında önemli farklılıklar olduğunda anne ile babanın kendi aralarındaki ilişkilerinin bozulduğu sık görülmektedir. Yaşanan çatışma çocuğun psikososyal gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Çocuk bir yandan farklı ve çelişkili mesajlardan bir yandan da anne ve babasının gerginliğinden ve çatışmasından etkilenir.