Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Çocuk & Müzik

ocuk müzik e1498653161667 - Çocuk & Müzik

Okulöncesi dönemde, çocuğun gelişiminde müziğin önemi

  • Okul öncesi döneminde çocuk eğitiminde müziğin özel bir yeri vardır. Bu dönemde konuya yalnız müzik eğitimi gözüyle bakılmamalıdır. Müzik bu dönemde çocuğun her alanda eğitimine katkıda bulunur. Çocuk bunlar ile sosyalleşir, diğer çocuklarla etkileşimi öğrenir.
  • Okul öncesi eğitimlerde müzik kullanıldığında çocukların biyopsikososyal gelişim düzeyleri ve göz önüne alınmalıdır.
  • Çocuklar müziği kendilerini ifade etme aracı olarak kullanabilirler.
  • Okul öncesi müzik eğitimi denildiğinde akla genellikle müzikle ilgili özel yetenekleri olan çocuklar ve onların erkenden fark edilerek yetiştirilmeleri gelir. Oysa çocuğun alacağı müzik eğitimi onun ilerde müzikten anlayan, iyi müziği seven, seçen ve ondan ruhsal olarak yararlanmasını bilen bir yetişkin olmasını sağlayacaktır.
  • Okul öncesi müzik eğitimine çocukların psikolojik ve fizyolojik yönden kendilerine uygun müziklerle yürütülmelidir.
  • Anaokullarında müzik yeteneği olan çocukların fark edilmesi ve öğretmenlerin çocukların yeteneklerini geliştirebilmeleri için aileye yol göstermeleri gerekmektedir. 
  • Müzikli oyunlar ve müzik, anne, baba ve öğretmenlerin çocuğu daha iyi tanımalarını sağlar. Oyunlar içinde aldığı rol, oyunlara katılımı, davranışları ve yaşadığı duygular çocuğun psikolojik ve kişilik özellikleri ile ilgili fikir verir.

Kaynaklar

Şen, Y. (2006). Okulöncesi dönemde, çocuğun gelişiminde müziğin önemi. Atatürk Üniversi1tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi7(1), 337-343..