Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi
Değişim Psikolojisi

Değişim, değişerek yeni bir hal almayı ifade eden bir kavramdır. Her türlü nesne, canlı, kişi ya da insan topluluğu değişimin öznesi olabilir.

Değişim insan ve insan toplulukları tarafından farklı düzeylerde yaşanır: Birey, grup, örgüt, kurum, toplum. Her birindeki değişim farklı nitelikler taşır. Fakat sonuçta hepsinde amaçlanan bireyin değişimidir.

Bireyler ve insan toplulukları zaman içinde kaçınılmaz olarak değişirler. Bu değişimin istendik yönde olması etkin ve etkili olmayı gerektirir.

Her türlü değişime karşı hemen her zaman bir direnç söz konusu olur. Kişinin kendisi çok istiyor bile olsa bireysel değişimde bile çeşitli engeller gelişir. Örneğin yeme alışkanlıklarını değiştirmeye çalışan insanların azımsanmayacak bir oranı bunu tam başaramaz. 

Kısa ve öz bilgi

  • Değişim denildiğinde genellikle bunun olumlu ve yararlı yönde seyredeceği düşünülür ancak bu her zaman doğru değildir.
  • Her türlü değişim girişiminin büyük bir kısmının başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
  • Günümüzde varlığını sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlar kendileri dışında oluşan değişime ayak uydurmaları hatta değişime öncü olmaları gerekmektedir. Teknolojideki, yönetsel anlayıştaki ve insanlardaki değişimi dikkate almayan kurumlar çökmeye mahkumdur. 

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Güncelleme: 18.08. 2019