Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Demans / Bunama

alzheimer bunama demans 10 640 e1493209184777 - Demans - Bunama

Türkçede bunama olarak da ifade edilen demans bir beyin hastalığıdır. Genellikle hafıza kaybı (unutkanlık) ile başlar. Hafıza kaybına zaman içinde alışıldık işleri yapmada zorlanma, günlük etkinlikleri yürütememe, toparlayamama / kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri, insanları tanıyamama, kelime bulmada zorlanma, konuşma ve davranış bozuklukları da eklenir.

Unutkanlık demansın en temel belirtilerinden birisidir ancak her unutkanlık demans belirtisi olarak düşünülmemelidir. Yaşlanma ile birlikte belli bir düzeyde unutkanlık birçok kişide gözlenir. Yalnız ayrıntılar ile sınırlı kalmadan kısa süre önce konuşulanların, yaşananların ve olanların hatırlamamacasına unutulması daha demansa özgüdür.

Demans çok değişik nedenlerle ortaya çıkabildiği gibi en çok görülen tipi Alzheimer tipi demanstır. Görülme sıklığı açısından ikinci sıklıkta görülen damar sistemi ile lgili olarak gelişen vasküler demanstır. Diğer yandan beyin tümörü, bazı vitamin eksiklikleri, depresyon gibi tıbbi durumlarda da demans benzeri klinik bulgular ortaya çıkabilmektedir.

Kişinin yaşamını etkilemeye başlayan unutkanlıklar söz konusu olduğunda ya da unutkanlıkla birlikte demans düşündüren belirtiler olduğunda mutlaka bir doktora (aile hekimi, nörolog, psikiyatrist) başvurulmalıdır.

Kısa ve öz bilgiler

  • Demans deyince akla Alzheimer hastalığı geliyor olmakla birlikte bu doğru bir yaklaşım değildir. Alzheimer hastalığı birçok demans türünden birisidir.
  • Yaş ilerledikçe demansın görülme sıklığı artar. Başka bir deyişle ileri yaşlarda demans daha fazla oranda görülür.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54