Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Çocukların Okul Başarısı Nasıl Arttırılır?

Psikolog Deniz Tunçer

ocukların Okul Başarısı Nasıl Arttırılır Deniz Tunçer - Çocukların Okul Başarısı Nasıl Arttırılır?

Okul çağına gelmiş çocukları olan anne-babalar için, bu alandaki başarı, neredeyse birincil öncelik haline gelir. Okul çağı çocuğunun eğitim alanında başarıyı yakalayabilmesi için, öncelikle, çocuğun, okul ortamını doğru anlamlandırmasını sağlamak gerekir. Okul başarısı konusunda, anne-babaların ve eğitimcilerin çocuklara yaklaşımları ve bakış açıları çok önemlidir.

Okul başarısının, çocuğun, öncelikle bir bilgiyi özümlemeleri ve kendi gelişimlerinin bir parçası olarak algılamalarını sağlamakla gerçekleşir. Çocuklara, sınavlarda gereken not barajının aşılmasının okul başarısı için yeterli olmadığı, eğitimin bireysel gelişimin bir parçası olduğu özellikle öğretilmelidir. Çocuğun okul ortamını doğru anlamlandırması bu durumu kolaylaştıracak unsurlardandır. Çocukların, eğitimin, bilgi edinmek kadar, bireysel yaşamın kaynaklarını geliştirmek anlamına geldiğini öğrenmeleri önemlidir.

Eğitim yaşamında, her çocuğun, kendi yöntemlerini ve ders çalışma sistemlerini oluşturmasına yardım etmek çok önemlidir. Ders çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi kadar önemli bir başka unsur, çocuğun yaşamının, sosyal gelişim, sportif faaliyetler ve ilgi alanlarının desteğiyle yapılandırılması gerektiğinin öğretilmesidir. Çocuğun yaşamını bir bütün olarak disipline edilmesi, bunu bireysel istekleri ile birlikte, harmanlayarak gerçekleştirmeyi öğrenmesi, okul başarısının yolunu bulmasını sağlayacaktır.

Çocuğun okulda başarılı olmasını kolaylaştıracak, olmazsa olmazlardan biri de, çocuğa kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve bu alışkanlığı çocuğun okuma kültürü olarak yaşamına yerleştirmesine yardımcı olunmasıdır. Okuma alışkanlığının oluşturulmasında, ebeveynlere çok önemli bir rol düşmektedir, eğer çocuğun kitap okuma alışkanlığı geliştirmesi isteniyorsa, ebeveynlerinde, çocukla birlikte okuma saati uygulaması yapması yararlı olacaktır.

Çocuğun okul başarısının arttırılması konusunda üzerinde durulması gereken bir başka önemli unsur da, çocuğun tv izleme ve internet kullanımına sınır getirilmesidir. Medya ve internet okul çağı çocuğunun yaşamında doğru bir şekilde yerleştirildiğinde ve doğru kullanıldığında geliştirici özellik göstereceklerdir.

Okul çağı çocuğuna, eğitimin sadece bir zorunluluk olmadığı, bilgi almanın keyifli bir süreç olarak algılamaları öğretilmelidir, bu, çocukların okulu ve okul yaşamını gerektiği gibi algılayabilmelerini ve kendileri için başarılı bir eğitim yaşamı oluşturabilmelerini sağlayacaktır.

 

Psikolog Deniz Tunçer

www.psikologdeniztuncer.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Psikolog Deniz Tunçer’in diğer makaleleri için lütfen tıklayınız