Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Evlilik Terapileri

Psikolog Deniz Tunçer

Evlilik Terapileri Deniz Tunçer - Evlilik Terapileri

Evlilik terapilerinin çıkış noktası olarak Davranışçı ekolün bilişsel psikolojisi ile psikodinamik kaynaklı bireysel klinik tedavinin birleştirilmiş uygulamalarının, aile sistemleri pratiklerine adapte edilmesi olarak gösterilebilir. Uygulamada kabul edilen, uygulanan teoriler kadar, terapistin yaklaşımı da etkilidir. Sadece teorik uygulamaların birebir uygulanması evlilik terapisinin başarısı için yeterli değildir.

Terapinin uygulandığı çift ile terapistin iyi bir ekip çalışmasına girmesine gereksinim vardır. Danışan çiftlerin, özellikle çalışmalarda aktif katılımının sağlanabilmesi, evlilik terapisinin başarısının temel gereksinimleri arasında yer alır.

Eşlerin Evliliğe Bakış Açısı

Evlilik kurumunda, kadın ve erkeğin bu kuruma bakışı, düşünce yapısı, birbirlerinden ve yaşamdan beklentileri çok önemlidir. Bir çiftin yaşamında, bu beklentiler bir şekilde yeterince karşılanamadığında, her iki taraf için de hayal kırıklığından söz etmek mümkündür. Doğal olarak hayal kırıklığı kişisel özelliklerinde etkileneceği bir tarzda açığa çıkar. Çiftler kendilerinden beklenmeyecek davranış örüntüleri sergileyebilirler. Hayal kırıklığı uzun süreli olarak yaşanırsa, aralarındaki problemler son derece girift bir hal alabilir.

Evlilik Terapilerinde Temel Unsurlar

Evlilik terapilerinde üzerinde durulan en temel nokta, psikolojik ve cinsel anlamda karşılıklı olarak birbirlerinin gereksinimlerini karşılama olduğunu göz ardı etmemeleridir. Ancak burada çok önemli olan nokta, bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğudur. Terapi sürecinde, beklentilerin yaşamın gerçekleri ile ne kadar uyumlu olduğu üzerinde çalışması gerekmektedir. Bu konuya yönelik farkındalıkların üzerinde durulması çok önemlidir. Gerçekçi olmayan beklentiler, eşlerin ilişkilerine yönelik sorunların çözümünde ümitsizliğe kapılmalarına neden olabilir. Bu nedenle de beklentilerin gerçeğe uygunluğu üzerinde çalışmak bu derece önem kazanır.

Aile terapilerinde çok önemsenen bir durum da terapi ortamında, çiftlerin ellerinden geldiğince aktif olarak çalışmaya katılmaları ve bu konuda açık davranabilmeleridir. Eşlerden birinin veya bazen ikisinin birden çalışmalarda kendini geride tutması veya açık davranmaması, terapi sürecini engelleyici bir unsur olarak göze çarpar.

Evlilik terapileri, sistemli bir çalışma sürecidir. Bu süreçte genel anlamda yapılandırılmış ve belirlenmiş bir gündem vardır. Bu gündemin oluşturulması, çalışmada zamanın iyi ve doğru kullanılmasına yardım eder. Ancak bu konuda zaman zaman esnek davranılabileceği gerçeğini de göz önünde tutmak, terapi sürecini canlı, aktif ve verimli kılar. Esnekliğin kullanılması, danışan çiftin, doğal davranışlarını gözlemlemeye, yardımcı bir unsur olarak görülebilir. Seans gündemini belirlemede terapist kadar, danışan çiftin de aktif olması önemlidir. Böylece çiftin ortak ve bireysel öncelikleri daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Problem Alanlarını Belirlemek

Evlilik terapilerinde, ilişkinin problem alanlarını belirlemek ve çalışmayı fonksiyonel hale getirmek için doğru değerlendirme yapacak sorular yapılandırılır ve çalışmaya dahil edilir. Sorularla problem alanlarını doğru olarak belirlemek, çözüme yönelik çalışmada, terapi sürecini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Fonksiyonel çalışma ortamını sağlayarak, çiftin çalışmaya gerçekçi ve çözüme yönelik aktif katılımını sağlar.

Evlilik terapilerine çiftin gerçekçi beklentilerle gelmeleri ve çalışmaları önemlidir. Seans esnasında da çalışmanın yöntemine, şartlarına uygun olmayan beklentiler ortaya çıkarsa, bunlar da üzerinde çalışması gereken durumlardır. Ayrıca çalışmanın her iki eş için gerçekleştirildiği, eşlerden birinin, diğer eşin beklentilerine uymasını sağlamak amacını taşımadığı, özellikle üzerinde durulması gereken yaygın bir düşünce biçimidir. Evlilik terapisinin her iki eş için planlanan bir çalışma olduğu tekrar tekrar vurgulanarak, her iki eşin yüksek katılımı sağlanmaya çalışılmalıdır.

Ev Ödevleri

Evlilik terapileri sadece seanslarla sınırlı gerçekleşemez, zaman bütünlüğü önemlidir. Seanslarda öğrenilen bilgilerin, çift tarafından yaşama aktarılmasını sağlamak önemlidir. Bunu sağlamak için, danışan çifte ev ödevleri verilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ev ödevleri hem çalışmanın bütün zamanlı olarak ilerlemesine yardım ederken, hem de çift için birlikte davranma özelliğini yeniden canlandıran bir unsur olarak düşünülür. Terapinin keyifli bir sürece dönüşmesine de yardımcı olur. Danışan çiftler ilerleme kaydettiklerini düşünmeye başladıklarında, daha yüksek bir motivasyonla çalışmaya gelecek, daha aktif katılım gerçekleşecektir.

Terapistin Yaklaşım Tarzı

Evlilik terapilerinde tabidir ki sadece danışan çiftler değil, terapistin de uyması gereken kurallar çok önemlidir. Bunlar, etik misyonları ve tam profesyonel davranışla danışanlara yaklaşım gösterme ana başlıkları altında toplanabilir. Terapistlerin bu anlamda kendilerini sürekli olarak sorgulamaları, kontrollü ve tarafsız davranmaya özen göstermeleri çok önemlidir. Evlilik terapi sürecinde, terapistin gerekli gördüğü durumlarda, deneyimli bir meslektaşla konsültasyon yapmak, doğru perspektifi yakalamaya yardım edebilir. Çalışmanın nesnellik kazanmasına yardımcı bir unsur olabilir.

Evlilik terapilerinde çiftlerlin iletişimini etkileyen, dini, kültürel ve etnik dinamiklerini de öğrenmek ve çalışmayı buna göre yönlendirmeye önem verilmektedir. Ancak bu tür durumlarda terapistin objektifliğini koruması, kendi kültürel ve inanç sistemlerinden bağımsız davranması çok daha önem kazanmaktadır.

Evlilik Terapisi ve Çocuklar

Belli sorunlar çerçevesinde, belli zamanlarda çocuklar da evlilik terapisi programına dahil edilebilirler. Bu tür durumlarda, problemlerin tanımlanmasında terapistin çok özenli davranmasına gereksinim vardır. Üzerinde çalışılan problemlerle ilgili çatışmalar eşler tarafından, yön değiştirilerek belirsiz alanlarda ortaya konmuş olabilir. Çocukların dahil edildiği seanslarda, çocukların bu çalışmanın neden gerçekleştiğini, amacın ne olduğunu doğru bir şekilde anladıklarından emin olacak şekilde bilgilendirilerek çalışmaya devam edilmelidir.

Terapide Destek Unsurları

Evlilik terapilerinde genellikle, çiftler, birlikte gerçekleştirdikleri başarılarını hatırlamazlar. İlişkilerindeki başarılar kişilerin içindeki problemi çözmelerinde destek işlevi görür ve terapistler bu tür yaşamları çalışma içerisinde gündeme getirerek çiftleri desteklemeye çalışırlar.

Evlilik terapilerinde çiftler genellikle farklılıklar veya sorunlara odaklanma eğilimindedirler. Bu tür durumlarda çiftleri, çözüme odaklanmaları için desteklemekte yarar vardır. İlişkilerin güçlenmesine böylece yardımcı olunabilir. Özellikle çiftlerin birlikte gerçekleştirdikleri başarılar bu yönde ciddi bir katkı sağlayabilmektedir.

Uzun süredir devam eden evliliklerde özellikle ilişkilerini ve bireysel gelişime destek verecek faaliyetlerin desteklenmesi çok yararlı olabilir. Bu şekilde ilişkilerinin canlı ve hareketli olmasına yardım edilebilir. Bireysel ve birlikte hedefler oluşturulması, ilişkilerine daha fazla önem vermelerine yardımcı olabilir ayrıca, eşlerin birbirlerinin farklı özelliklerini keşfetmelerini sağlayabilir.


Sağlık Sorunu Yaşanan Ailelerde Evlilik Terapileri

Evlilik terapilerine gelen ailelerde, farklı sorunların yanı sıra sağlık sorunları yaşanıyor olabilir. Özellikle de uzun süreli veya kronik hastalıklar bulunabilir. Bu tür durumlarda sağlık sorunları terapi sürecine dahil edilmelidir.Sağlık sorunları olan çiftlere çalışırken üç faktörün;

1. Terapi alan çiftin dinamiklerini etkileyen sağlık sorunları,

2. Çiftin bu sorunlara özellikle hastalığa yükledikleri anlam,

3. Kişinin kendi bedenlerine ve eşlerinkine ilişkin beden imajı,

dikkate alınması önemlidir. Çünkü, sağlık problemleri kişiler arası ilişkilerde çoklu bir role sahiptir. Hastalığa yükledikleri anlam ve bu süreçteki davranış tarzları, çiftin dinamiklerinde duygusal anlamlandırmada, bir araç olarak görülebilir. Seanslarda sağlık sorunlarının çiftin İlişkilerinin dinamiklerine etkileri üzerinde durulması zorunlu hale gelir..

 

Psikolog Deniz Tunçer

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Psikolog Deniz Tunçer’in diğer makaleleri için lütfen tıklayınız