Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Evlilikte İletişim Bozukluğunun Nedenleri

Psikolog Deniz Tunçer

Evlilikte İletişim Bozukluğu Nedenleri Deniz Tunçer - Evlilikte İletişim Bozukluğunun Nedenleri

Evlilik kurumu, farklı ailelerden gelen, farklı kişilik özelliklerine sahip, iki insanın oluşturduğu bir yapıdır. Evlilik kurumunun başlangıcından itibaren olmazsa olmazı, eşlerin arasında sürekliliği olan bir iletişim ortamının oluşturulabilmesidir. Eşler arası iletişimin bozulması, hele de bu iletişim bozukluğunun sürekli bir hale gelmesi, çiftleri ayrılık aşamasına kadar getirebilir ve hatta ayrılıkların sebebi de olabilir.

Evliliklerde iletişimle ilgili sorunlar yaşamaya başlandığında, bu sorunlara bireysel yaklaşım çok önemlidir. Öncelikle, ilişki içerisinde bir sorunun yaşandığının kabul edilmesine gereksinim vardır. Bir sorunun varlığı kabul edilmeden çözüme yönelik bir davranış göstermek mümkün değildir.

Sorunun varlığının kabulünden sonraki aşama ise, kişilerin, bu yaşanan soruna ne kadar gerçekçi yaklaşabildiğidir. Gerçekçi yaklaşımdan bahsederken kastedilen, ortaya çıkan sorunun nereden kaynaklandığının belirlenebilmesidir. Sorunun ne şekilde çözümlenebileceğinin araştırılması da bu süreçte önem taşır.

Evlilik içerisinde bir sorun yaşandığının fark edilmesinden sonra yapılabilecek en doğru şey, ertelemeden, eşle bu sorun alanının paylaşılmasıdır. Unutulmamalıdır ki sorunlar başlangıçta daha basittir ve daha kolay çözümlenebilir.

Genellikle evlilikteki iletişim bozukluklarında eşlerin birbirleri ile konuşmaya açık olmadıkları gerçeği ile karşılaşılır. Çiftlerin birbirleri ile konuşurken açık, samimi ve çözüme yönelik yaklaşımları çok önemlidir. Çiftler birbirleriyle ile konuşurken, önyargılarından arınmış olmalı, hem eşlerini anlamaya ve hem de kendi duygularını anlatmaya odaklı davranmaya özen göstermelidirler.

Sorunlar üzerinde konuşurken, çiftler arasında tartışmanın yaşanması doğaldır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, duygulanımların ağır basarak, tartışmanın kavga boyutuna dönüşmemesidir. Tartışma kavgaya dönüştüğünde artık karşılıklı olarak birbirini anlamaya yönelik davranmak mümkün değildir ve soruna yönelik objektif yaklaşılamaz. Duygulanımların ağır bastığının hissedildiği noktada, tartışmayı daha sonraki bir zamana ertelemek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Evlilikte yaşanan sorunların çözümünde, eşlerin birbirlerine karşı empatik yaklaşımı çok ciddi bir önem taşır. Bir sorunu anlamak, çözüme ulaşmak için atılacak adımların başında gelir, sonrasında ise rasyonel, yani gerçekçi çözüm yollarını bulmaya çalışmak gerekir. Sorunların çözümünde, birbirini anlayarak ve her iki tarafında kendini mutlu edeceği ortak çözüm yollarını benimsemek en doğru yaklaşım şeklidir.

İletişim sorunları konusunda bazen ne kadar doğru davranılmaya, sorunlar çözümlenmeye çalışılsa da, istenilen noktaya gelinemeyebilir. Bu tür durumlarda ise, sorun büyümeden ve çözümü daha fazla zorlaşmadan bir evlilik terapistinden destek almak en iyi yöntem olabilir.

 

Psikolog Deniz Tunçer

www.psikologdeniztuncer.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Psikolog Deniz Tunçer’in diğer makaleleri için lütfen tıklayınız