Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Neurofeedback

Psikolog Deniz Tunçer

Neurofeedback Deniz Tunçer - Neurofeedback

Neurofeedback, beyin dalgalarının digital teknoloji yoluyla değiştirilmesi, olumlu yönde farklılaştırılması amaçlı bir mental egzersiz yöntemidir. Özellikle, “Dikkat bozukluğu”, “Anksiyete ve Heyecan Kontrolü” alanlarında etkili olduğu yapılan çalışmalarla saptanmıştır.

Neurofeedback ile beyin dalgalarını “bireyin kendi kontrolü ile istenilen değiştirmesi gerçekleştirilmeye çalışılır. Peki, bahsettiğimiz bu beyin dalgaları nedir?

Delta dalgası 0-4 Hz; Derin uyku,

Theta dalgası 4-8 Hz; Hayal kurma+bilgi algısı,

Alpha dalgası 8-12 Hz; Relaksasyon(gevşeme rahatlama),

SMR dalgası 12-15 Hz; Konsantrasyon,

Beta dalgası 15-25 Hz; Problem çözme, heyecan ve anksiyete kontrolü,

Neurofeedback yöntemi kullanılarak üzerinde çalışılan beyin bölgesi ise, Frontal Lob olarak isimlendirilen, dikkat, konsantrasyon ve algı fonksiyonlarının ağırlıklı olarak çalıştığı bölgedir.

Ne Tür Belirtiler Varsa Neurofeedback Uygulaması Yapılmalı?

ᴪ Dikkat gerektiren faaliyetlerde sorun yaşanması (çocuklarda ders çalışma, takım faaliyetleri),

ᴪ Dikkat ve odaklanma gerektiren işlerde, istenen ve beklenen performans ve başarının yakalanamaması,

ᴪ Sürekli, bir işi tamamlamadan diğerine geçme, organize olamama,

ᴪ Günlük aktivitelerde unutkanlıklar,

ᴪ Stres ve heyecan kontrolünün yetersiz olması,

ᴪ Tepkisel davranış örüntüsü,


Yöntem Olarak Neurofeedback

Neurofeedback yöntemi, beyindeki, nöronlar arası iletişimin elektrokimyasal süreçler aracılığıyla yürütülmesi gerçeğine dayanır.

Yöntemin özelliği, öğrenmedeki operant şartlanma (aletli koşullama) yolu ile çalışılmasıdır.

Uygulama

Neurofeedback uygulaması, kafa derisi üzerine elektrotların yerleştirilmesi ile uygulanır.

Bireyin gereksinimine göre, seansların seansların süresi ve çalışma planlaması yapılır. Birey seanslarda ne yaptığını bilerek ve eğlenceli bir yolla, eğitimini gerçekleştirir.

Neurofeedback yöntemi çocuklarda olduğu kadar dikkat yoğunluğunun gerekli olduğu meslekleri yapan ve bu konuda sorun yaşayan yetişkinler için de bir gereksinimdir.

İlaç tedavisi ile geçici olarak çözüm bulunan “Dikkat Bozukluğu” veya “Heyecan ve Anksiyete Kontrol Sorunları” olan bireyin kendi kontrolüyle, kalıcı olarak ortadan kalkmasını sağlar.

 

Psikolog Deniz Tunçer

www.psikologdeniztuncer.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Psikolog Deniz Tunçer’in diğer makaleleri için lütfen tıklayınız