Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Bedensel Hastalıklar ve Depresyon

depresyon bedensel hastalık blood pressure 918217 640 - Depresyon ve Bedensel Hastalıklar

Bedensel hastalığı olanlarda (özellikle uzun süren, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen ve yaşamı tehdit eden) depresyon oldukça yaygın görülmektedir. Depresyon, bedensel hastalığı olanlarda genel olarak iki farklı biçimde oluşur. Birincisi bedensel hastalığın kendisinin ya da hastalık nedeniyle kullanılan ilaçların doğrudan beyni etkilemesi şeklindedir. Bu durumda biyolojik düzenkelrle depresyon oluşumu söz konsudur. İkincisi ise bedensel hastalığın bir stres etmeni gibi etki yaratarak hastanın ruh sağlığını etkilemesi şeklindedir. Nitekim şeker hastalığına yakalanan bir kişiyi düşünelim. Hastalık kişinin yaşamını belirgin biçimde etkileyecek ve yaşamını eskisi gibi sürdürmesini olanaksızlaştıracaktır. Ayrıca hasta ‘bacağının kesileceği’ ve ‘kör olacağı’ gibi korkulara kapılırsa ruh sağlığının olumsuz etkilenme olasılığı artacaktır..

Bedensel hastalığa eşlik eden depresyonun her hasta için değişebilen nedenlerle bedensel hastalığın gidişini etkileyebilmesinden dolayı tanınması ve tedavi edilmesi önem taşımaktadır. Bedensel bir hastalığı olan bir kişide aynı zamanda depresyon da bulunduğunda hastanın hastanede yatış süresi uzamakta ve bir süre sonra yeniden hastaneye yatma riski daha yüksek olmaktadır.

Miyokard enfarktüslülerde yapılan bir çalışmada, bu hastalarda ortaya çıkan major depresyonun enfarktüsün şiddetini ve enfarktüsden kaynaklanan ölüm riskini arttırdığı görülmüştür.

Depresyon çeşitli yollarla bedensel hastalıkların seyrini olumsuz etkiler. Depresyon hastaların rahatsızlıklarına katlanabilme güçlerini azaltabilir. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarına istekle katılmalarını ve tedavi uygulamalarına uyumlarını etkiler. Depresyon nedeniyle olumsuz davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir.

Güncelleme: 20.01.2021

Prof. Dr. Erol Özmen