Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyon ve Bedensel Hastalıklar

depresyon bedensel hastalık blood pressure 918217 640 - Depresyon ve Bedensel Hastalıklar
Bedensel hastalığı olanlarda (özellikle uzun süren, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen ve yaşamı tehdit eden) depresyon oldukça yaygın görülmektedir. Bedensel hastalığı olanlarda depresyon genel olarak iki farklı biçimde oluşur. Birincisi bedensel hastalığın kendisinin ya da hastalık nedeniyle kullanılan ilaçların doğrudan beyni etkilemesi şeklinde, ikincisi ise hastalığın adeta bir stres etmeni gibi etki yaratarak.

Bedensel hastalığa eşlik eden depresyonun her hasta için değişebilen nedenlerle bedensel hastalığın gidişini etkileyebilmesinden dolayı tanınması ve tedavi edilmesi önem taşımaktadır. Bedensel bir hastalığı olan bir kişide aynı zamanda depresyon da bulunduğunda hastanın hastanede yatış süresi uzamakta ve bir süre sonra yeniden hastaneye yatma riski daha yüksek olmaktadır.

Miyokard enfarktüslülerde yapılan bir çalışmada, bu hastalarda ortaya çıkan major depresyonun enfarktüsün şiddetini ve enfarktüsden kaynaklanan ölüm riskini arttırdığı görülmüştür.

Depresyon çeşitli yollarla bedensel hastalıkların seyrini olumsuz etkiler. Depresyon hastaların rahatsızlıklarına katlanabilme güçlerini azaltır, tedavi ve rehabilitasyon programlarına istekle katılmalarını ve tedavi uygulamalarına uyumlarını etkiler. Depresyon nedeniyle olumsuz davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir.

Prof. Dr. Erol Özmen