Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyon Gelişiminde Sosyal Etmenlerin Rolü

Depresyon gelişiminde sosyal etmenlerin rolu e1487542975682 - Depresyonun Gelişiminde Sosyal Etmenlerin Rolü

Yaşam olaylarının ve çevresel streslerin depresyon gelişimindeki rolü konusunda genel bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı klinisyenler yaşam olaylarının depresyon gelişiminde birincil ve temel bir role sahip olduğunu düşünürken bazı klinisyenler de depresyonun başlamasında yaşam olaylarının yalnız sınırlı bir role sahip olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak yaşam olaylarının ve stres etmenlerinin var olan depresyonun iyileşmesini güçleştirdiği ve tedavinin başarılı olma şansını azalttığı da bilinen bir gerçektir.

Psikososyal stres etmenleri ile depresyon arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda bazı yaşam olaylarının depresyonun ortaya çıkması ile ilişkili olabileceği ileri sürülmekle birlikte genel bir sonuca varılamamıştır.

Tekrarlayan bir hastalık olan depresyonun ilk atağının bir yaşam olayı sonrası başlaması sonraki ataklara göre daha sık görülen bir durumdur. Fakat depresyonun başlamasına neden olan yaşam olayları çoğu zaman özgül değildir. Başka bir deyişle bu olaylar herkeste depresyon başlamasına neden olmaz ancak biyolojik ve ruhsal yatkınlık varsa depresyon gelişmektedir.

Bazı stres etkenleri depresyonla ilişkilendirilmektedir. Örneğin “11 yaşından önce anne ve/veya baba yitimi”nin yaşamın sonraki yıllarında depresyon gelişimine yol açtığı oldukça yaygın kabul görmektedir. Depresyonun başlaması ile en çok ilişkilendirilen çevresel stres ise “eş yitimi”dir.

Güncelleme: 26.01.2021

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54