Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyonlu Hastaların Akıllarına Takılan Sorular

Depresyonun Toplum icinde Gorulme Sıklıgı e1498979770817 - Depresyonun Toplum İçinde Görülme Sıklığı Nedir ?

Depresyonun Toplum İçinde Görülme Sıklığı Nedir ?

Depresyon bütün dünyada yaygın olarak görülen, önemli düzeyde iş-güç yitimine ve yeti yitimine yol açan bir halk sağlığı sorunudur. Sanayileşmiş ülkelerde düzenli ilaç tedavisi gerektirecek düzeyde depresyonun görülme sıklığının erkeklerde % 3, kadınlarda % 4-9 olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde ise bu düzeydeki depresyonun ise % 10 dolayında olduğu gözlenmiştir.

Depresyon hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilmekle birlikte, kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülür. Depresyonun en sık görüldüğü yaş aralığı 18-44’dür fakat her yaşta (çocuklarda, ergenlerde, yaşlılarda) görülebilmektedir.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı