Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyonlu Hastaların Akıllarına Takılan Sorular

Major Depresyon Nedir ?

Amerikan Psikiyatri Birliğinin ruhsal bozuklukları sınıflandırma sistemine göre depresif bozukluklar genel olarak major depresyon ve distimi olarak sınıflandırılmaktadır. Major depresyon görece daha kısa süreli fakat ağır, distimi ise görece daha hafif ama daha uzun süren depresyon durumları için kullanılmaktadır.

Tanı konulabilmesi için depresyon belirtilerinin varlığı kadar bunların şiddeti ve süresi de önem taşımaktadır. Diğer yandan bu belirtilerin kişide belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal ve mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olması koşulları da aranmaktadır.

Bir hastaya major depresyon tanısı konabilmesi için aşağıda verilen belirtilerin hepsinin birlikte bulunması gerekmemektedir. Ancak depresyon tanısı koymada mutlaka olması gereken belirtiler arasında “depresif duygudurum/duygulanım” ve “ilgi yitimi ya da artık zevk alamama” bulunmaktadır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin ölçütlerine göre hastaya tanı koymada kullanılan dokuz belirti bulunmaktadır:
1. Depresif (depresyonlu) duygudurum,
2. İlgi-istek kaybı ya da zevk alamama,
3. İştah değişiklikleri (iştahsızlık ya da iştah artışı) ve/veya vücut ağırlığında değişme (zayıflama ya da şişmanlama),
4. Uyku bozuklukları (uykuya dalamama, geceleri uyduktan sonra uyanma, sabahları erkenden uyanma ve bir daha uyuyamama ya da aşırı uyku),
5. Psikomotor yavaşlama ya da ajitasyon,
6. Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı,
7. Değersizlik, aşırı ve uygun olmayan suçluluk duyguları,
8. Düşünme ve düşünceleri belli bir konuda toplama güçlüğü ya da kararsızlık,
9. Ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri.

Major depresyon tanısı konulabilmesi için kişide yukarıda sayılan dokuz belirtiden en az beş tanesinin bulunması gerekmektedir. Ancak bu beş belirtiden birisinin mutlaka “depresyonlu duygudurum” ya da “ilgi-istek kaybı ya da zevk alamama” olması gerekmektedir. Eğer bu iki belirtiden birisi yoksa kişide geri kalan yedi belirti de bulunsa major depresyon tanısı konulamamaktadır.

Major depresyon göreceli olarak daha ağır ve kısa süren depresyon durumlarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Çoğu zaman kişi ve yakınları hastada yakın zamanda bir şeylerin değiştiğini fark ederler. Fakat kişide görülen bu değişikliklerin bir hastalığın (depresyon) belirtileri olarak değerlendirilmemesi sık görülen bir durumdur. Özellikle kişi yakın zamanda üzüntü verici bir olay yaşadıysa depresyon belirtilerinin olağan bir durum olarak düşünüldüğü sık görülen bir durumdur.

Diğer yandan bazı kişiler durgunluk, neşelenememe, hayattan zevk alamama gibi belirtilerinin yaşadıkları halsizlik ve bitkinlikten kaynaklandığını düşünmektedir. Bazı kişiler de üzüntü, neşesizlik ve karamsarlık gibi belirtilerin bir hastalıktan kaynaklanabileceğini düşünememektedir. Buna benzer nedenlerle ve gerekçelerle depresyonlu kişilerin bir kısmı doktora başvurmamaktadır.

Depresyonlu hastalarda görülen belirtiler çoğu zaman birbirine çok benzemese de aşağıda en çok rastlanan klinik tabloya bir örnek verilmiştir:

Kişi artık eskisi kadar neşeli değildir. Durgunlaştığı çevresindekiler tarafından kolayca fark edilir. Eskiden severek isteyerek yaptığı şeyleri eskisi gibi yapmak istemez; kendisini zorlayarak yapsa bile zevk alamaz. Halsizlikten yakınır ve günün büyük bir bölümünü yatakta geçirmeye başlar. İştahı azalmıştır, canı hiçbir şey yemek istemez. Giderek zayıflar. Uykusu bozulmuştur; bir türlü uykuya dalamaz, bir şekilde uykuya dalsa bile geceleri sık sık uyanır, bazen de sabah çok erken saatlerde uyanarak bir daha uykuya dalamaz. Daha sinirlidir, eskiden kızmadığı bir çok şeye kolayca kızar. Yaşadığı iç sıkıntısı zaman zaman katlanılmaz olur. Bir çok baş ağrısı ilacı içmesine rağmen ağrıdan bir türlü kurtulamaz.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

İlginizi çekebilecek diğer sorular

Aşırı uyuma bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon nedir?

Yaşadığınız belki de basit bir moral bozukluğu değil, depresyon!

Bunlar yalnız benim başıma mı geldi ?

Depresif Bozukluklar Nedir ?

Çarpıntı bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon gelişiminde kişilik yapısının rolü var mıdır ?

Depresyonun gelişiminde psikolojik etmenlerin rolü var mıdır ?

Depresyonun gelişiminde sosyal etmenlerin rolü var mıdır ?

Depresyonunun biyolojik nedenleri nelerdir ?

Depresyonun ilaçla tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir ?

Distimi nedir?

Depresyonlu kişilerde hangi belirtiler görülür ?

Depresyona girmemek için ne yapılabilir ?

Depresyon yaşayan bunu kolayca fark eder mi ?

Herkesi etkileyebilecek bir olaydan sonra yaşanan depresyon tamamen normal bir durum mudur ?

Doktor benden bazı tetkikler yaptırmamı istedi, neden?

Depresyon herkeste görülebilir mi?

İlaç kullanıyorum ama neden iyileşmiyorum ?

İlaç kullanmadan depresyon iyileşir mi ?

İştah artışı ve şişmanlama bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon – Ne zaman bir hastalıktan söz edilir ?

Major depresyon nedir ?

İştahsızlık ve zayıflama bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Psikiyatristler depresyonlu hastaların tedavisinde ne tür güçlüklerle karşılaşır ?

Uykusuzluk bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Yorgunluk bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyonda görülen belirtiler: Mutsuzluk

Depresyonda görülen belirtiler: Enerji yitimi, yorgunluk, bitkinlik

Depresyonda görülen belirtiler: İlgi yitimi / Zevk alamama

Depresyonda görülen belirtiler: Anksiyete, kaygı, bunaltı, endişe, gerginlik

Depresyonda görülen belirtiler: Çeşitli ağrılar

Depresyonda görülen belirtiler: Değersizlik düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: İntihar ve ölüm düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: İştahsızlık, zayıflama ya da iştah artışı, şişmanlama

Depresyonda görülen belirtiler: Kendine güvenin azalması

Depresyonda görülen belirtiler: Libido yitimi, cinsel isteksizlik

Depresyonda görülen belirtiler: Psikomotor yavaşlama, durgunlaşma

Depresyonda görülen belirtiler: Psikomotor ajitasyon, yerinde duramama, huzursuzluk

Depresyonda görülen belirtiler: Suçluluk duygu ve düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü

Depresyonda görülen belirtiler: Uyku bozuklukları

Depresyonun gelişiminde genlerin rolü var mıdır ?

Depresyon geçirdiğimi duyarlarsa benim hakkımda ne düşünürler ?

Depresyon ciddi bir hastalığın öncüsü olabilir mi ?

Depresyon neden kadınlarda daha sık görülür ?

Depresyon iyileştikten sonra tekrarlar mı ?

Depresyon her zaman bir hastalık mıdır?

Depresyon tanısı nasıl konur?

Depresyonun toplum içinde görülme sıklığı nedir ?

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar zararlı mı ?