Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Kişililik

Migren Gerilim Tipi Bas Agrisi Kisililik e1487192059342 - Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Kişililik
Baş ağrısı her insanın yaşamı boyunca bir çok kez yaşadığı ağrılardan birisidir. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı, sıradan baş ağrılarından daha farklı nitelikler taşıyan ve özel tedavi gerektiren baş ağrılarıdır. Migren ve gerilim tipi baş ağrılarının yaşanan streslerle ve kişilik özellikleri ile ilişkisi eskiden beri ilgi çeken konulardan birisidir. Genel olarak kuralcı, mükemmeliyetçi, hırslı, duygularını yeterince ifade edemeyen kişilerde bu tip baş ağrılarının daha fazla görüldüğü düşünülmektedir. Diğer yandan uzun süredir migren ve gerilim tipi baş ağrısı yaşayanlarda başta depresyon olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalık gelişebilmektedir. Migren ya da gerilim tipi baş ağrısı yaşayan kişilerde gelişen ruhsal rahatsızlıkların zamanında tedavi edilmemesi bu kişilerin yakınmalarının artmasına neden olabilmektedir.
Arzu Tamgaç ve arkadaşlarının migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastaların kişilik örüntüsünü araştırdıkları araştırmada migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan kişilerde paranoid ve obsesif kişilik bozukluğunun bu tip baş ağrısı olmayan kişilere göre daha fazla görüldüğü belirlenmiştir.
Bu araştırmada migreni olan kişilerin % 27’sinde, gerilim tipi baş ağrısı olan kişilerin % 22’sinde paranoid kişilik bozukluğu görülürken, kontrol grubunda bu oranın yalnız % 5 olduğu gözlenmiştir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun ise migrenli kişilerin % 11’inde, gerilim tipi baş ağrısı olan kişilerin % 24’ünde görülürken, kontrol grubunun ise % 3’ünde görüldüğü belirlenmiştir. Paranoid kişilik yapısına sahip insanlar kolay kolay kimseye güvenmeyen, kuşkucu, alıngan, kuruntulu, kıskanç, önyargılı, her şeyde art niyet arayan, pireyi deve yapan, tartışmacı/kavgacı, insanlarla ilişkilerinde mesafeli, ciddi ve soğuk, eleştiriye aşırı duyarlı, şaka kaldırmayan kişilerdir. Obsesif kompulsif kişilik yapısına sahip insanlar mükemmeliyetçi, ayrıntıcı, kuralcı, inatçı, titiz, sorumluluk duyguları aşırı gelişmiş, iş düşkünü, duygusal ilişkiler kurmakta zorlanan, duygusal olmayı zayıflık olarak gören, mantığı önplanda tutan, düzen ve temizlik düşkünü, doğaçlama davranamayan, şaka yapmaktan ve kendisine şaka yapılmasından hoşlanmayan, kolay karar veremeyen ve para harcama konusunda tutumlu kişilerdir. Bu araştırmada elde edilen bulgular ile obsesif kompulsif ve paranoid kişilik bozukluğu ile migren ve gerilim tipi baş ağrısı arasında doğrudan neden sonuç ilişkisi kurmak mümkün olmamakla birlikte literatür bilgisi ile birleştirildiğinde obsesif kompulsif ve paranoid kişilik özellikleri olanların bu tip baş ağrısı yaşamaya daha yatkın oldukları söylenebilir. Düşünen Adam Dergisi Cilt 20, Sayı 1, Mart 2007, s.5-15