Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Problemli İnternet Kullanımı & Duygusal Zekâ*

problemli internet duygusal zeka e1487191386628 - Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zekâ ve Bazı Sosyodemografik Değişkenler Arasındaki İlişki
Üniversite öğrencilerinin interneti yaygın biçimde kullandıkları bilinen bir gerçektir. Ancak internetin uygun olmayan biçimde kullanılması ruhsal, sosyal, ailesel ve fiziksel rahatsızlıklara neden olabilmekte ve akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir. İnternetin uygun olmayan ya da aşırı biçimde kullanılması ile ilgili sorunların tanımlanması halen tartışılan bir konu olmakla birlikte internet kullanım sorunları ‘aşırı internet kullanımı’, ‘patolojik internet kullanımı’, ‘problemli internet kullanımı’, ‘internet bağımlılığı’ gibi ifadelerle nitelenebilmektedir.

İnternet bireysel olarak bilgi edinme, sosyalleşme, eğlenme ve paylaşım amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu kullanımın belli sınırlar içinde kalması gerekmektedir. Belli sınırlar aşıldığında ise ‘problemli internet kullanımı’ndan söz edilmektedir. Problemli internet kullanımında birey kendisini internet kullanımından ve kullanım isteğinden alıkoyamamakta, internetten yoksun kaldığında kişide gerginlik ve sinirlilik gibi psikolojik belirtiler ortaya çıkmakta, internette geçirdiği zaman kişinin bireysel ve sosyal rollerini yerine getirmesini engellemektedir.

Araştırmacılar çalışmalarında bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik ve sosyal hizmet bölümlerinde öğrenim gören ve gönüllü olan birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinde (toplam 432 öğrenci) problemli internet kullanım sıklığını ve problemli internet kullanımını etkileyen etmenleri araştırmışlardır.

Ançel ve arkadaşlarının yürüttükleri bu çalışmada üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanım oranını %15.9 olarak bulunmuştur.

Araştırmada cinsiyetin, okunan bölümün, duygusal zekâ düzeyinin ve sosyal etkileşim amaçlı internet kullanımının problemli internet kullanım oranını etkilediği; yaşın, okuduğu sınıfın ve akademik amaçlı internet kullanımının ise etkilemediği bulunmuştur. Erkeklerde, duygusal zekâ düzeyi düşük olanlarda ve interneti sosyal etkileşim amacıyla kullananlarda problemli internet kullanımının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Yazarlar çalışmalarında problemli internet kullanımını en güçlü yordayan değişkenin , “interneti sosyal etkileşim amacıyla kullanma” olduğunu bildirmektedirler.

Sonuçlar:

– Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanım oranı % 15.9

– Problemli internet kullanımı erkeklerde daha yüksek

– İnterneti sosyal etkileşim amacıyla kullananlarda problemli internet kullanımı daha yüksek

– Duygusal zekâ düzeyi düşük olanlarda problemli internet kullanımı daha yüksek

* Ançel G, Açıkgöz İ, Ayhan AGY (2015) Problemli internet kullanımı ile duygusal zekâ ve bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 16 (4), 255-263.