Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Unutkanlığın En Sık Görülen Nedenleri Depresyon ve Anksiyete

unutkanlik depresyon anksiyete e1486922205907 - Unutkanlığın En Sık Görülen Nedenleri Depresyon ve Anksiyete

Unutkanlık toplum içinde çok yaygın görülen yakınmalardan birisidir. Günlük yaşamda birçok kişinin “isimleri hatırlamada zorlanma” ve “bir şeyi nereye koyduğunu hatırlayamama” gibi unutkanlıklar yaşadığı bilinen bir durumdur. Unutkanlık yakınması olanların en büyük korkuları bu yakınmalarının ciddi bir beyin hastalığının öncü belirtisi olup olmadığıdır. İngiltere’de yapılan bir araştırmada unutkanlığın en sık görülen nedenlerinin depresyon ve anksiyete olduğu belirlendi.

16 yaşından büyük 7461 kişi ile telefon görüşmesi yapılarak yapılan bir araştırmada* erişkinlerin % 31.7’sinin son bir ay içinde bir şeyleri unuttuğu için problem yaşadığı, % 6.4’ünün son bir hafta içinde kendileri için önemli olan bir şeyleri unuttukları belirlenmiştir. İleri istatistiksel analizler ile yapılan değerlendirmede unutkanlık yakınmasının biliş ve yaş ile ilişkili olmadığı depresyon, anksiyete ve somatik yakınmalar ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Bulgularını yorumlayan araştırmacılar aşağıdaki sonuçlara varmışlardır:

  • Bulgular unutkanlık yakınmasının yaşın artmasıyla birlikte artacağı görüşünü desteklememektedir.
  • Unutkanlık yaygın görülen bir yakınmadır.
  • Unutkanlık özgül olmayan ve doğrudan belli bir hastalığı işaret etmeyen bir yakınmadır.
  • Unutkanlık bunamanın ilk belirtilerinden birisi olmaktan çok duygulanım (depresyon ve anksiyete) ile ilgili rahatsızlıklarla ilişkili gibi görünmektedir.

* Cooper C, Bebbington P, Lindesay J, Meltzer H, McManus Jenkins R Livingston G. The meaning of reporting forgetfulness: a cross-sectional study of adults in the English 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey. Age Ageing. 2011 Nov;40(6):711-717.