Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

İletişim ve Mutluluk İlişkisinin İncelenmesi*

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Mahmut Sönmez

iletisim ve mutluluk iliskisinin incelenmesi yrd doc dr ali murat kirik mahmut sonmez e1497076513120 - İletişim ve Mutluluk İlişkisinin İncelenmesi - Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Mahmut Sönmez

Kırık ve Sönmez tarafından yürütülen bu çalışmada iletişim ve mutluluk kavramları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın amacı, bireylerin mutluluk düzeylerinin iletişim sürecine; yine iletişim becerilerinin de mutluluk düzeyine doğrudan etki edip etmediğini analiz etmektir.

İnternet üzerinden Türkiye genelinde yürütülen araştırmaya 159’u erkek, 124’ü kadın olmak üzere toplam 283 kişi katılmıştır. Katılımcılara ‘İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği’ ve ‘Oxford Mutluluk Ölçeği’ uygulanmıştır.

Araştırmada kullanılan istatistiksel analizler sonucunda araştırmacılar “İletişim ile mutluluk arasında bir ilişki vardır” hipotezlerinin kabul gördüğünü belirtmektedir.

Günlük yaşamda iletişim becerileri ve mutluluğun birbirleriyle çift yönlü bir ilişkiye sahip olduğu birinin varlığında diğerinin geliştiği, çift yönlü ilişkinin doğası gereği etkileşimin kar topu gibi büyüdüğü gözlenmektedir. Araştırma da günlük yaşamdaki gözlemi doğrular niteliktedir.

Yapılan ileri analizlerde elde edilen sonuçları değerlendiren yazarlar hem “bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesinin mutluluk oranlarını arttıracağı” hem de “mutluluk düzeyindeki artışın iletişim becerilerini arttıracağı” sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmacılar makalede eğitimci veya araştırmacılara sonuç olarak aşağıdaki öneride bulunmuşlardır:
“Geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan iletişim ve mutluluk ölçeklerinin maddelerinden yola çıkarak bireylerin iletişim becerileri ve mutluluk düzeyleri yani öznel iyi olma halleri arttırılabilir. Böylece başkalarıyla rahatlıkla iletişim kurabilen, kendini daha iyi anlatabilen, özgüveni yüksek, iletişimi daha iyi olan ve bunların neticesinde de daha mutlu olan bireylerin sayısı da arttırılabilir.”

*Kırık AM, Sönmez M (2017) İletişim ve Mutluluk İlişkisinin İncelenmesi. İNİF-E Dergi 2(1): 15-26