Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

WISC-R Değerlendirmesi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Klinik Psikolog İpek Gökozan

WISC R Değerlendirmesi Nedir Kimlere Uygulanır İpek Gökozan e1510836449752 - WISC-R Değerlendirmesi Nedir? Kimlere Uygulanır?

WISC-R: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Nedir? Bu test kimlere uygulanır?

Zeka, kavram olarak pek çok tanıma sahip olmasına rağmen, kabaca algımız yardımıyla nesneler (bu nesneler soyut ya da somut olabilir) arasındaki ilişkiyi anlayabilme, muhakeme edebilme, soyut bir biçimde düşünülebilme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde kullanabilme yetenekleri olarak tanımlanabilir.

WISC-R Zeka testi ise, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısını koymamıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir. Örneğin öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, akademik alanda yaşanan sıkıntılar, okul fobisi, iletişim güçlükleri, sınav kaygısı, uyum güçlüğü, sosyal alanlardaki adaptasyon güçlüğü, algılama güçlüğü gibi durumların saptanmasında bu sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-R Zeka Testinden faydalanılabilir.

WISC-R Zeka Testi 6-16 yaş arası çocuk ve gençlere bu testin eğitimini almış, sertifikalı psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Testin uygulanma süresi 1-2 saat arası değişmektedir.

Bu test, Sözel Zeka yordayıcıları ve Performans Zeka yordayıcıları olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. Testin her iki bölümünde de 6’şar adet alt test olmak üzere toplamda 12 alt test bulunmaktadır. Bu alt testler; çocuğun veya gencin bellek, soyut düşünme yeteneği, matematiksel akıl yürütme becerisi, neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilme, dikkat, görsel tarama yeteneği, planlama becerisi, algısal organizasyon yeteneği, analiz ve sentez becerisi, görsel-motor koordinasyon, zamana karşı çalışabilme yetisi gibi becerileri ölçmektedir.

 

Klinik Psikolog İpek Gökozan

www.ipekgokozan.com