Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

İş Hayatında Çatışma

Iş Hayatında Çatışma e1500807726434 - İş Hayatında Çatışma

İş hayatında çatışma nedir?

İş yaşamında yaşanan ve iş yaşamını etkileyen her tülü çatışma “iş hayatında çatışma” olarak kavramlaştırılabilir. Kurum içinde ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, sürtüşme, geçinememe, ihtilaf, uzlaşmazlık ve gerginlik iş yaşamındaki çatışmanın göstergeleridir. İş hayatında çalışanlar, birimler ya da ast üst arasında zaman zaman çeşitli çatışmalar yaşanması doğaldır. Çatışmanın olmup olmamasındansa çatışmanın nasıl çözüldüğü daha büyük önem taşır. Çatışma kurumun amaç, hedef, misyon ve vizyonuna ulaşmasına olumlu etki yapabilmektedir.

Uygun biçimde çözülmeyen çatışmanın iş yerinde verimliliği azaltan psikososyal sonuçları olur:
– Dinmeyen öfke / Kinlenme / Öç alma isteği
– Kayıtsız kalma / Geri çekilme
– Tükenme
– Küskünlük
– Kutuplaşma
– Özgüven kaybı
– Aidiyet hissi kaybı
– Motivasyon kaybı
– Güven içinde hissetme hissi kaybı

İş yaşamında çatışma yaşanma nedenlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:
– Kişilik, amaç, algı, değer, hedef ve statü farklılığı
– Güç ve statü elde etme, kaynakları kullanma, kaynaklardan daha fazla pay alma ve söz sahibi olma istekleri
– Her türlü değişim ve yenilik

 

İş yaşamında çatışma ile ilgili kısa ve öz bilgiler

  • Ülkemizde çatışma denince akla kavga gelmekle birlikte bu son derece yanlış bir yaklaşımdır.
  • Kurumlardaki tüm çatışmaları ortadan kaldırmak hedeflenmemelidir. Çatışma iyi yönetildiğinde (1)çatışanlar olgunlaşır, (2)ilişkiler daha olgun bir ilişki düzeyine gelir ve (3)verimlilik artar.
  • Çatışmanın varlığı bazen kurum içi değişimin gerekliliğini işaret eder. Başka bir deyişle çatışma kurumu ve çalışanları değişime zorlayabilir.
  • Kurumlarda önemsenmesi gereken düzeyde çatışmanın var olduğunun belirteöleri arasında ‘işe gelme isteksizliği’, ‘devamsızlıkta artma’, ‘verimsizlik’, ‘sık sık tartışma yaşanması’, ‘yıkıcı rekabet’, ‘dayanışmanın kaybolması’ ve ‘iyi niyetin yok olması’ sayılabilir.

 

Güncelleme: 25.05.2020

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54