Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

İşyeri Stresi – İş Stresi

işyeri stresi iş stresi e1501794057698 - İşyeri Stresi - İş Stresi

İş yeri stresi, iş ortamında yaşanan stresi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. İş yeri stresi denildiğinde genellikle çalışanların çalışma koşullarından ya da çalışma ortamından kaynaklanan stres akla gelmekle birlikte çalışanların bireysel özellikleri de stresi etkileyebilmektedir.

İş yeri stresi yaşanmasının bir çok nedeni bulunmakla birlikte her iş yeri için geçerli olabilecek bir iş yeri stresi nedeni sıralaması yapılması mümkün değildir. Her iş yerinin ve çalışanlarını bireysel özelliklerine göre çok farklı nedenlerle iş yeri stresi yaşanabilmektedir. Bu nedenler aşağıda sıralanmıştır:

 • İş yükünün çalışanların kapasitesinin üstünde olması
 • Yöneticinin yöneticilik stili
 • Çalışanların bilgi ve becersinin yetersiz oluşu
 • Çalışanların uygunsuz yerlerde çalıştırılması
 • Görev tanımlarının yapılmaması, görev ve rol belirsizlikleri
 • Çalışanlar arasında ayrım yapılması
 • Çalışma koşullarının uygunsuz olması (ısı, aydınlatma, kirlilik vs)
 • Çalışanların kendi aralarında rekabet etmesini gerektiren işler
 • Yetki olmadan sorumluluk yüklenmesi
 • Karar verme sorumluluğu
 • Kurumsal ya da bireysel olarak gerçekçi olmayan hedeflerin varlığı
 • Çalışanlar arasındaki farklılıklar (amaç, değer…)
 • Yöneticilerin ve çalışanların iletişim ve ilişki kurma becerileri
 • Değişim
 • Hayır diyememe
 • İnsanlarla yoğun ilişki kurmayı gerektiren işler
 • Adaletsiz ücret eşitsizlikleri
 • Vardiyalı çalışma
 • Kurumda aşırı merkeziyetçi yapı
 • Çalışanların kendi aralarındaki çatışmaları
 • İş güvencesinin yetersiz olması
 • Çalışma ortamının güvensiz olması

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54