Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

A Tipi Kişilik / B Tipi Kişilik

pulse trace 163708 640 - A Tipi Kişilik - B Tipi Kişilik

Günümüze kadar kişilik ve kişilik yapıları ile ilgili bir çok tanım ve sınıflandırma yapılmıştır. Kalp ve damar hastalıkları olan hastaların gözlenmesi sonucunda yapılan bir sınıflamada da kişilik yapıları A-Tipi ve B-Tipi şeklinde sınıflanmıştır. A-Tipi kişilik yapılarına sahip kişilerde kalp hasatalıkları ve hipertansiyon daha yüksek oranda görülmektedir.

A-Tipi kişilik yapısına sahip olanlar tez canlı, aceleci, sabırsız, kolay tepki gösteren, başarı odaklı, zamanla yarışan, beklemeye tahammül edemeyen, rekabetçi insanlardır. Bu nedenlerle stres yaşamaya yatkındırlar ve kaygı düzeyleri yüksektir.

B-Tipi kişilik yapısına sahip insanlar ise görece daha rahat ve daha düşük kaygı düzeylerine sahip insanlardır.

A-Tipi ve B-Tipi kişilikle ilgili kısa ve öz bilgiler

  • Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırma sisteminde benzer özellikler taşımaları dikkate alınarak kişilik bozuklukları A küme, B küme ve C küme başlıkları altında ele alınmıştır. Ancak bu sınıflandırma A-Tipi ve B-Tipi kişilik ile ilişkili değildir. Bazı Türkçe kaynaklarda Amerikan Psikiyatri Biriliği’nin sınıflaması ele alınırken kişilik bozukluklarının örneğin ‘B küme kişilik bozuklukları’ yerine ‘B tipi kişilik bozuklukları’ şeklinde ele alındığı gözlenmektedir. Oysa iki sınıflama sistemi bambaşka kişilik yapılarına işaret etmektedir.

 

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı