Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

KİTAP TANITIMI:

Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı
Prof. Dr. Erol Özmen
Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri
İzmir – 2011

gzigs - Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme / Genel Öneriler

GENEL ÖNERİLER 2*

İletişim ve ilişki kurma becerilerinizi / tarzınızı gözden geçirin

Sıradan ilişkilerde farkında olmadan kullandığınız iletişim teknikleri, geçinilmesi zor insanlarla ilişkilerde çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Geçinilmesi zor insanların söylenenleri ve yaşananları olduğundan farklı anlama eğilimi daha fazladır. Bu nedenle her hangi bir konuda ikna edilmeleri çoğu zaman pek kolay olmamaktadır. Böyle bir durumda yanlış anladığı için karşıdakini hemen suçlamak yerine, kişilik yapısı nedeniyle yanlış anlama eğiliminde olduğunu düşünmek, anlayışlı ve sabırlı davranarak ikna olmaya hazır olduğu anda böyle bir çaba içine girmek daha iyi bir yaklaşımdır. Yanlışı anında    düzeltmeye çalışmak ise karşıdakinin kızgınlığını arttırmaktan ve tutumunun daha da katılaşmasından başka işe yaramaz.

Kitaptaki sayfa no: 38

Geçinilmesi zor insanların olup bitenleri ya da konuşulanları yanlış ya da farklı anlama eğiliminde olmaları nedeniyle, bu insanlarla ilişkilerde sıradan ilişkilerle kıyaslandığında iletişim tekniklerinin daha bilinçli olarak kullanılmasına gereksinim bulunmaktadır.

Herkesin diğer insanlarla ilişkide kendisine özgü bir yaklaşım biçimi, iletişim ve ilişki kurma tarzı vardır. Sıradan ilişkilerde bu tarz çoğu zaman bir sorun yaratmamakla birlikte geçinilmesi zor insanlarla ilişkilerde çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Örneğin diğer insanlara genellikle şakacı bir tarzda yaklaşan bir kişinin bu tutumu alıngan ve şüpheci bir kişi tarafından yanlış (kendisiyle dalga geçildiğini düşünebilir) anlaşılabilir. Bu nedenle geçinilmesi zor insanlarla ilişkilerinizde genel davranış tarzınızın karşıdaki kişiyi nasıl etkileyebileceği konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir.

Kitaptaki sayfa no: 39

Kendi bakış açınızdan sıyrılın

Doğal olarak her insan dünyayı, insanları ve yaşadıklarını o güne kadar edindiği bilgiler ve deneyimler ışığında değerlendirir. Daha da önemlisi en doğrusunun kendi bakış açısı olduğunu düşünür. Fakat bu konuda esneklik gösteremeyen, başkalarının da kendine göre bakış açıları ve doğruları olabileceğini düşünemeyen kişilerin çevrelerinde olup bitenleri ve yaşadıklarını gerçekçi biçimde değerlendirmesi çoğu zaman mümkün olmaz. Örneğin dürüst olmanın en önemli erdem olarak görüldüğü çevrede yetişen bir kişi, insanların daha öne geçmek için birbiri hakkında söylemedik bir şey bırakmamış olmasına karşın birbiri ile olan ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini anlayamaz.

Kitaptaki sayfa no: 39

İnsan davranışlarını doğru anlamak ve yorumlayabilmek için insanın kendi bakış açısından sıyrılarak aynı olayı başkalarının ve karşıdaki kişinin nasıl görebileceğini ve değerlendirebileceğini sezebilmesi gerekmektedir. Yaşadıklarımıza ya da karşımızdaki insanlara çoğu zaman kendi bakış açımızla ve düşüncelerimizin oluşturduğu çerçeveyle bakmamız, yaşadıklarımızı ve insan davranışlarını doğru değerlendirmemizi engellemektedir. Örneğin bizim hiç önemsemediğimiz bir ayrıntı, her şeyi denetim altında tutmak isteyen ayrıntıcı bir kişi için çok önem taşıyabilir.

Diğer yandan bakış açımızı oluşturan önyargılarımız ve     tutumlarımız da insanları değerlendirmemizi etkiler. Örneğin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutumlar ve önyargılar, ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik tutum ve davranışları etkilemekte ve onların olduklarından daha farklı değerlendirilmelerine neden olmaktadır.

Bu nedenle insanların bakış açılarını oluşturan düşünce   yapıları, düşünce kalıpları, önyargıları ve tutumlarının ve bunların davranışlarına olan etkilerinin belirlenmeye çalışılması gerekmektedir.

Kitaptaki sayfa no: 40

Sonraki sayfa                      İçindekiler 

*Bu metin Prof. Dr. Erol Özmen’in ‘Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı’ kitabının 35.-38. sayfalarıdır.
Metnin kitapta hangi sayfada yer aldığı metnin sonunda “Kitaptaki sayfa no” olarak belirtilmiştir.
Bu sitede kitabın bazı bölümlerine ulaşmak mümkündür.
Aşağıdaki “içindekiler” düğmesine tıklayarak bölümlere ulaşabilirsiniz. 

Kitabın her türlü telif hakkı saklıdır.
Yazılı olarak izin almadan kitabın herhangi bir bölümü çoğaltılamaz.
Basılı olarak ya da internet ortamında yayınlanamaz.