Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Lider – Liderlik

Lider – Liderlik e1501149866241 - Liderlik

Lider kime denir? Tanımı.

Lider, bir topluluğu ve topluluğu oluşturan bireyleri belli bir amacı gerçekleştirmek için etkileyebilen, etkinleştirebilen, yönlendirebilen ve harekete geçirebilen kimsedir. Bu süreçte yürütülen faaliyetler ise liderlik olarak ele alınır.

Lider ve liderlik ile ilgili kısa ve öz bilgiler

  • Literatürde lider ve yönetici iki ayrı kavram olarak ele alınır. Fakat liderlik özellikleri olmayan bir kişinin iyi bir yönetici olması mümkün değildir.
  • Lider, liderlik ya da liderde bulunması gereken özellikler tanımlanırken tek tipleştirici yaklaşımdan uzak durulmalıdır. Her topluluk, her kurum ya da her örgüt için geçerli olacak tek tip liderlik özellikleri  tanımlanamaz. Etkili liderlik geliştirebilmek için liderin, topluluğun, topluluğu oluşturan bireylerin, işin yürütüldüğü ortamın, güncel sosyokültürel durumun ve tüm paydaşların özellikleri dikkate alınmalıdır. Nitekim tek tip lider  ya da liderlikten söz edilemez. Etkili liderliğin gerçekleşebilmesi için o kuruma özgü bir liderlik tarzı geliştirilmelidir. Liderlik bir sanattır. Elde olanlardan en iyiyi çıkarabilme, elde olanlarla en iyiye varabilmeyi sağlamadır.
  • Lider ve liderlik sürekli değişen ve gelişen kavramlardır. Organizasyonların yapısı, yönetim anlayışı, teknoloji, özel yaşamdan ve iş yaşamından beklentiler sürekli değişime uğradığından lider ve liderlik kavramlarının sürekli yeniden tanımlanması gerekmektedir.
  • Etkili liderlik için lider öncelikle sevilen, sayılan, beğenilen, bağlılık hissettiren, özdeşim kurulan, güvenilen, güven içinde hissettiren, coşturan ve insanlara değer veren bir kişi olmalıdır.
  • Doğuştan sahip olunan bazı özellikler lider olma yolunda bir avantaj olabilir ancak liderlik sonradan kazanılabilen bir beceridir.
  • Liderde mutlaka bulunması gereken beceriler arasında kendini tanıma, başkasını anlama, iletişim ve ilişkiyi yönetme, kendini yönetme ve duyguyu yönetme sayılabilir.

Güncelleme: 18.05.2020

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54