Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

İklim Değişiklikleri Akıl Hastalıklarını Etkiliyor

Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci

klim Değişikliği Onur Okan Demirci - İklim Değişiklikleri Akıl Hastalıklarını Etkiliyor

Yıllar boyu yapılan araştırmalar akıl hastalıklarının iklim değişikliklerini etkilediğini göstermiştir. ABD ve Meksika’ da yapılmış olan bir araştırma iklim değişikliklerinin intihar oranlarına ne derecede ciddi bir etki yaptığını göstermiştir. Araştırmaya göre sıcaklıkların artması ile birlikte intihar oranlarında da artış olduğu görülmektedir. Soğuk ilkelerde intihar oranları düşük iken sıcak ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu görülmektedir.

Hatta aynı ülkedeki sıcaklık değişimlerinin dahi ülkede mevsimsel intihar oranlarını etkilediği görülmektedir. Sonuçlara göre sıcaklık artışları intihar oranlarını da artırmaktadır. Bu açıdan baktığımızda kış mevsimleri sanılanın aksine intihar riski açısından yaz mevsimine göre daha güvenli görünmektedir. Fakat çarpıcı bir diğer sonuç ise, intihar oranları her geçen yıl artmaktadır. Kış mevsimi ne kadar güvenli görünse her geçen yıl bir önceki yıla göre kış intiharları artış göstermekte iken yaz intiharları daha yüksek oranda artış göstermektedir. Gelir artışının olduğu veya mevsimsel uyumun sağlandığı ülkelerde dahi intihar oranları azalma göstermemektedir. Bu da bize intihar eğiliminin ekonomik gelir ve mevsimsel uyum ile tahmin ettiğimiz kadar ilgili olmadığını göstermektedir. Şimdiye kadar intihar eden kişilerde ilk akla gelen maddi durumunun iyi olmadığı sonucu geçerli değildir. Araştırmalar, intihar eğiliminin mevsimsel değişiklikler ile birlikte kişilerarası etkileşim ve psikolojik şiddet ile daha yakın ilişkili olduğunu göstermektedir. Yine araştırma sonucuna göre yakın bir gelecekte mevsimsel değişikliğe bağlı intihar oranlarının işsizliğe bağlı intihar oranlarına kıyasla yaklaşık dört katı daha fazla olacağı öngörülmektedir.

Sıcaklık değişimlerinin insanın biyolojik yapısı üzerine olan etkileri bilinmektedir. Bu değişimler insanın zihinsel yapısında da değişime sebep olmaktadır. Sıcaklıktaki bir derece dahi yükselme psikolojik yapımızı etkilemektedir. İnsanların kendisini daha iyi hissedeceğine inanıldığı sıcaklıkların artışının olduğu dönemler aynı zamanda intihar oranlarının da arttığı dönemler olmaktadır. Şimdiye kadar intiharların altında yatan nedenler olarak toplumsal nedenlere odaklanılırken iklim değişikliklerinin bu derecede ciddi bir etkisinin olduğunu gözden kaçırmaktayız. Mutluluk oranlarının yüksek, intihar oranlarının düşük olduğu ülkelere baktığımızda soğuk iklime sahip ülkeleri görmekteyiz.

Özetle söylemek istediğim durum; intiharı tetikleyen nedenler arasında iklim değişikliklerinin oldukça önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Küresel ısınmaya karşı önlemler almak, aşırı sıcak mevsimlerde sıcaklara karşı kendimizi koruyucu önlemler almak gibi iklimsel önlemler intihar riskini azaltabilmeye karşı verdiğimiz mücadelede ciddi rol oynayabilir.

 

Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci

www.onurokandemirci.com