Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Paranoid Bozukluk – Hezeyanlı Bozukluk – Sanrısal Bozukluk – Sanrılı Bozukluk

Paranoid Bozukluk - Paranoid Bozukluk

Geleneksel olarak paranoya olarak tanımlanan klinik tablo yakın zamana kadar paranoid bozukluk olarak tanımlanmış, günümüzde ise sanrılı bozukluk olarak ele alınmaktadır. Fakat bu tanıların birebir örtüştüğü düşünülmemeli, yeni sınıflama sistemleri ile  çeşitli dönüşümlere uğradığı unutulmamalıdır.

Sanrılı bozukluğun temel özelliği hastada bir ya da birkaç sanrı bulunmasıdır. Ancak bu sanrılar garip, acayip ya da olması mümkün olmayan nitelikler taşımaz; günlük yaşamda karşılaşılabilecek (kıskançlık, aldatılma, zehirlenme) nitelikler taşır.

Hastada varolan sanrının taşıdığı özelliklere göre sanrılı bozukluklar çeşitli alt tiplere ayrılır:

  • Erotomani
  • Büyüklük
  • Kıskançlık
  • Kötülük görme
  • Bedensel

Kısa ve öz bilgi

  • Paranoid bozukluk