Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Psikolog / Uzman Psikolojik Danışman Pınar Akdemir Gandur

pınarakdemirgandur - Pınar Akdemir Gandur
Psikolog / Uzman Psikolojik Danışman Pınar Akdemir Gandur Kimdir?

İzmir’ de doğdu. Orta öğretimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’ nde tamamladı. 1999 yılında Ödemiş Lisesi’ nin Eşit Ağırlık bölümünü birincilikle bitirdi. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji alanında, özel öğrenci olarak çeşitli derslere katıldı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ nda yüksek lisans programında uzmanlığını tamamladı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda doktora programında, özel öğrenci olarak çeşitli derslere katıldı.

Üniversitede psikoloji bölümü öğrenciliği esnasında Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Gençlik Ünitesi’nde “sınav kaygısı” grubunda asistanlık, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) uygulamaları ve puanlanması; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ nda, süpervizyon eşliğinde “oyun terapisi” uygulamaları; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Otistik Çocuklar Merkezi’ nde “öğrenme güçlüğü” olan çocukların akademik gelişimlerine destek verilmesi konularında gönüllü stajlarını yaptı. Mezun olduktan hemen sonra, Ankara’ da bir özel eğitim merkezinde özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve bu çocukların aileleriyle çalıştı. Ardından dört ayrı şubesi olan bir okul öncesi kurumda, kreş ve anaokulu dönemindeki çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetlerinin verilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. 2006 – 2011 yılları arasında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir ve Mersin Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlükleri’ nde psikolog olarak çalıştığı dönemde; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, saldırganlığı önleme ve öfke kontrolü konularında çalışmalarını sürdürdü. 2011 yılından itibaren ise mesleki çalışmalarını, aynı zamanda kurucusu olduğu Motive Psikolojik Hizmetler’ de yürütmektedir. Pınar Akdemir GANDUR çalışmalarında Sistemik Aile Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Çalışma Alanları
 • Aile ve çift danışmanlığı,
 • Eşler arasındaki iletişim ve çatışma çözme yolları,
 • Aile içi etkili iletişim,
 • Anne-baba eğitimi,
 • Sınav kaygısı,
 • Çocukların gelişim özellikleri, duygusal problemleri ve davranış sorunları,
 • Ergenlik dönemindeki duygusal problemler ve davranış sorunları,
 • Depresif duygudurumu ve kaygı sorunları,
 • Öfke kontrolü ve saldırganlık,
 • Problem çözme becerileri,
 • Madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı,
 • Çeşitli psikolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması,
 • Yukarıda belirtilen konularla ilgili çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Bazı kurum ve kuruluşlarda, bu konulardaki seminer ve eğitimleri devam etmektedir.

www.motive.com.tr