Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Psikoloji (genel) – Ruhbilim

Psikoloji e1501596320176 - Psikoloji (genel)

Psikoloji sözcüğünün Türkçe karşılığı ruhbilimdir. ‘Ruhbilim’ yeterince yaygın kullanım alanı bulamamış olan bir sözcüktür. Akademik yapıtlarda yer yer kullanılıyor olsa da günlük dilde ruhbilim yerine psikolojinin yeğlendiği görülmektedir. Deneyimler ve gözlemler psikolojinin ülkemizde de giderek yaygın biçimde önemsenen bir kavram olduğunu göstermektedir.

Psikoloji davranışları ve zihinsel süreçleri inceler. Çalışma alanı birey olarak insanları ve hayvanları, her türlü insan ve hayvan topluluklarını içerir. Bireyin birey olarak yaşadıkları yanında bireyin bir topluluk içindeki yerini, işlevini ve rolünü de inceler. Her türlü topluluğun oluşumu, yapılanışı ve işleyişi psikolojinin alanı içindedir. Ayrıca toplulukları (grup, örgüt, toplum vs) oluşturan bireylerin topluluğa olan etkisini ve topluluğun bireylere olan etkisini de inceler.

Üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olan ruh sağlığı çalışanları psikolog unvanı taşımaya hak kazanırlar. Halk arasında psikolog unvanı kazanan tüm ruh sağlığı çalışanlarının psikolojik sorunları olan bireylere hizmet verdikleri (başka bir deyişle psikolojik yardım verebilecekleri) düşünülüyor olmasına karşın bu tümüyle yanlıştır. Psikolog olarak bu hizmeti ancak klinik psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlayarak klinik psikolog unvanının almış olan psikologlar verebilmektedir.

Klinik psikoloji alanı dışındaki diğer psikoloji alanları yeterince bilinmemektedir. Diğer psikoloji alanları arasında  sağlık psikolojisi, soyal psikoloji, endüstri psikolojisi, örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul ve eğitim psikolojisi,  spor psikolojisi, kişilik psikolojisi, adli psikoloji sayılabilir. 

 

Kısa ve öz bilgiler

  • Üniversiteyi bitirerek psikolog unvanı almak o kişiye terapi verme yetkisi kazandırmamaktadır. Bir ruh sağlığı çalışanının terapi hizmeti yürütebilmesi için özel bir eğitim alması gerekmektedir.
  • Klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi alarag klinik psikolog ya da uzman psikolog unvanı almak da terapi verme yetkisi kazandırmaktadır. Onunda terapi hizmeti verebilmezi için yetkili bir kurumdan ve terapistten eğitim alması gerekmektedir.
  • Bir psikologa gitmeye karar verildiğinde rastgele bir paikologa gidilmemelidir. Psikolog unvanı olması o kişiye her türlü ruhsal soruna yönelik hizmet vermeye yetkili olduğu anlamına gelmez. Doğru psikologa gitmek için gidilmesi planlanan psikologun aldığı eğitimler ve yetkinlik kazandığı alanlar mutlaka gözden geçirilmelidir.
  • Halen karşı çıkan birçok profesyonel olmasına karşın günümüzde online olarak psikolojik yardım ve terapi hizmetlerinin verilebileceği ve etkili olduğu giderek kabul görmektedir. 

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı