Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Psikoterapi / Terapi

terapi psikoterapi ruhsal sagaltim bireysel grup psikolojik tedavi e1499974680386 - Psikoterapi

Psikoterapinin (terapinin) günümüzde herkesin kabul ettiği bir tanımı yoktur. Psikoterapi, esas olarak kişilerarası ilişkilerde (bireysel psikoterapilerde hasta-hekim, hasta-terapist, danışan-terapist; grup terapilerinde grup içi) ortaya çıkan etkileşim sürecidir. Fakat bu etkileşimin yalnız kendiliğinden oluşan bir süreç olduğu düşünülmemelidir; bilimsel kuramlara dayanılarak kullanılan bazı teknikler ile bu etkileşimin tedavi edici, iyileştirici, iç çatışma çözücü, kendini tanıyıcı özellik kazanması sağlanmaktadır.

Psikoterapi uygulayabilmek özel eğitim gerektirmektedir. Psikoterapide hastadaki belirtilerin ortadan kaldırılması / geriletilmesi ya da bazı davranış kalıplarının değiştirilmesi ve daha olumlu kişilik özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Psikoterapi, geniş bir psikolojik tedavi yöntemleri spektrumunu içeren genel bir kavramdır. Bireysel olarak, eşler ya da gruplar ile yürütülebilmektedir.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı