Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve İnternet Kullanımı

Uzman Psikolog Seval Hacım Kılıç
ocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve İnternet kullanımı Seval Hacım Kılıç e1491384916623 - Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve İnternet Kullanımı
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşması ile birlikte ergenlerin internet kullanımının arttığı ve akabinde internet bağımlılığı geliştirdikleri görülmektedir. Ergen grup diğer internet kullanıcılarına göre daha riskli bir gruptur. Ergenlerin fiziksel ya da zihinsel gelişimleri tamamlanmadığı için aşırı internet kullanan diğer yaş guruplarına göre onlar çok daha hassastırlar.

İnternet kullanımı günümüzde nerdeyse ergen yaş grubunun hepsinde görülen bir kullanımdır. Fakat araştırmalara göre internetin aşırı kullanımı ergenleri dört alanda etkilemektedir. Bunlar; fiziksel sağlık, psikososyal gelişim, akademik performans ve aile ilişkileri.

İnternet kullanımının ergenler üzerinde ki en önemli faktörlerinden biri olan faktör aile ilişkileridir. Ailelerin olumlu rol model olması ergenleri internet bağımlılığından korumaktadır. Aile kendisi ne kadar az ve ölçülü internet kullanımında bulunuyor ise çocukları da o kadar az kullanacaktır. Aynı zamanda aile ilişkilerinin sağlıklı ve kaliteli olması ergen çocukların aileleri ile daha fazla paylaşıma gireceklerini, yargılanmadan kendilerini anlatabileceklerini ve dolayısıyla internet kullanımında sınırlamalar yapabileceklerini ve böylelikle internet bağımlılığından korunabileceklerini gösterir.

Aile faktörleri hem madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilişkilidir hem de davranış problemleri sendromunun oluşması ile ilişkilidir. Ayrıca aile içerisinde ki olumsuz koşullar da ergenler ve internet bağımlılığı ile ilişkilidir. Örneğin; ayrılmış aileler, aile çatışmaları ve aile fonksiyonelliğindeki düşüş.

Ergenlik döneminin riskleri göz önünde bulundurulduğunda internet kullanımı ve internet bağımlılığı açısından son derece dikkat edilmesi gereken bir gruptur.

İnternet ve bilgisayar bağımlılığının tedavisinde hem çocuk/ergenle birlikte bireysel çalışılabileceği gibi etkili bir tedavi için tüm aile üyelerinin bu sürece katılmaları çok daha etkili bir sonuç almayı sağlayabilmektedir.

Uzman Psikolog Seval Hacım Kılıç

www.psikolog-izmir.com