Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Toplantı Yönetimi / Toplantı Kültürü

toplanti yonetimi - Toplantı Yönetimi / Toplantı Kültürü
Toplantı nedir: Toplantı, en geniş biçimde ‘birden çok kişinin bir ya da birden fazla konuyu görüşmek üzere amaçlı, planlı, programlı ve belli kurallar çerçevesinde bir araya gelmesi’ olarak tanımlanabilir.

Toplantı yönetimi, toplantının amacı doğrultusunda etkili ve verimli biçimde  işlemesini ve yürümesini sağlama çabalarını ifade eder. Toplantı yönetimi esas olarak toplantıyı yöneten kişinin sorumluluğu olmakla birlikte verimli ve etkili bir toplantı yaşanması için tüm katılımcılara çeşitli görevler düşmektedir.

Her türlü toplulukta olduğu gibi her türlü kurum, kuruluş ve örgütün de kendine özgü normları, kuralları, değerleri vardır. Bir kurumun toplantılar (toplantının şekillendirilmesi, duyurulması, toplantı süreci ve karar alma) ile ilgili normları, kuralları ve değerleri toplantı kültürü olarak adlandırılır.

Toplantı denildiğinde akla hep resmi toplantılar geliyor olsa da günlük yaşamda evde, arkadaş gruplarında ya da işte sürekli toplantılar yapılır. Bir karar vermek üzere ailenin toplanması, apartman toplantısı, klinik toplantısı ve yönetim kurulu örnekler olarak sayılabilir.

Kurumlarda çok çeşitli amaçlarla toplantılar yapılır. En sık rastlanan toplantı çeşitlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Bilgilendirme
  • Görüş alma
  • Karar verme
  • Plan yapma
  • Dertleşme
  • Sosyal amaçlı
  • Resmi zorunluluk
  • Yönetme
  • Sorun çözme
  • Değerlendirme
  • Uzlaştırma / Çatışma çözme

Toplantı yönetimi ile ilgili kısa ve öz bilgiler

 • Toplantının etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesinde can alıcı konular arasında kendini tanıma, başkasını tanıma, iletişim ve ilişkiyi yönetebilme bulunmaktadır.
 • Toplantı süreci içinde insanları yönlendirebilmek için onların kişilik yapıları konusunda mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54