Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Uyuşturucu Bağımlılığı

uyusturucu madde bagimliligi aliskanlik e1499882044142 - Uyuşturucu Bağımlılığı

Uyuşturucu bağımlılığı nedir?

Halk arasında ve günlük dilde hala yaygın kullanım alanı bulan ‘uyuşturucu bağımlılığı” bilimsel yazılarda yerini giderek madde bağımlılığına bırakmaktadır. Kullanmayı gerektiren tıbbi bir neden olmamasına ve kişide bedensel, psikolojik ya da sosyal yönden olumsuz etkiler yaratıyor olmasına karşın bir maddenin kullanımının sürdürülmesi bağımlılık olarak tanımlanır.

Aşağıdaki durumların varlığında kişide bağımlılık geliştiği düşünülür:

  • Aynı etkiyi elde etmek için maddenin daha yüksek dozda ya da miktarda kullanılması (tolerans gelişmesi)
  • Madde kullanımı azaltıldığında ya da bırakıldığında kişide yoksunluk belirtileri olarak adlandırılan yakınmaların ortaya çıkması
  • Madde kullanımının bırakılmak istenmesine karşın bırakılamaması
  • Madde bulmak, elde etmek ve kullanmak için zaman harcanması nedeniyle sosyal ve mesleki görevlerin yerine getirilmesinde aksamalar olması
  • Maddenin kişinin beden ve ruh sağlığını açıkça bozmasına karşın kullanımının sürdürülmesi 

Bağımlılık, kötüye kullanma ve alışkanlık gibi kavramların sınırlarını çizmek pek kolay değildir. Bu nedenle tıbbi bir gereklilik söz konusu olmadığı halde bir şekilde yasal ya da yasal olmayan yollarla elde ettiği bir maddeyi ya da ilacı kullanmayı bırakamayanların bir ‘alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi’ne (AMATEM) ya da ile psikiyatri uzmanına başvurması gerekmektedir.

Güncelleme: 22.05.2020

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı