Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Yoksulluk – Fakirlik

yoksul yoksulluk fakir fukara fakirlik muhtac e1500289889213 - Yoksulluk

Günümüzde psikososyal sorunların ruh sağlığı üzerine etkisi genel kabul görmektedir. Ülkemizin önemli psikososyal sorunlarından birisi de yoksulluktur. Genel olarak insanların temel gereksinimlerini karşılayamama durumu olarak tanımlanıyor olmasına karşın yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak mümkündür. Yoksulluk, dar anlamda açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumunu ifade ederken geniş anlamda, gıda, giyim ve barınma gibi olanakların yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalma durumunu ifade etmektedir.

Yoksulluk ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda gıda gereksinimini karşılayamayacak derecede yoksul olmanın sık görülen ruhsal hastalıklarla yakından ilişkili olduğu bildirilmektedir. Yoksulluk aile içindeki çocukların da ruh sağlığını etkilemektedir. Yoksul olan ya da ciddi ekonomik kayıpları olan çocuklarda daha yüksek oranda depresyon, anksiyete ve antisosyal davranış bulunduğunu bildirmektedir.

Kaynak:
Özmen E, Özmen D, Dündar PE, Çetinkaya AÇ, Taşkın EO. Yoksulluğun ergenlerin ruh sağlığına etkileri. Türkiye’de Psikiyatri 2008; 10(2): 39–46.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54