Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Bağımlı Kişiliklerde İlişki Sorunları

Uzman Psikolog Zehra Erol

Bağımlı Kişiliklerde İlişki Sorunları Zehra Erol e1507538806672 - Bağımlı Kişiliklerde İlişki Sorunları

Kişilik özellikleri bireyin yaşamı algılayışını, düşünme şeklini ve çevreyle ilişkilerini etkiler. İlişkilerde yaşanan problemler kişinin bireysel özellikleri ile de oldukça bağlantılıdır. Bağımlı kişiliklerde ilişki sorunları insanlara aşırı ve sık şekilde duyulan ihtiyaç çerçevesinde tanımlanabilir. Bağımlı davranışları nedeniyle kişinin aile, arkadaş ve eşi ile ilişkilerinde zorluklar yaşanabilir.

Bağımlı kişilik özelliğine sahip bireyler; fiziksel ve duygusal ihtiyaçları için çevresindeki insanlara fazla güvenirler. Tavsiye ve güvence arayışı karar almalarını, girişimde bulunmalarını zorlaştırır. Ev değiştirmek, tatile gitmek gibi kararlar dışında yemek hazırlamak, kıyafet seçmek gibi günlük kararlarda da çevresinden onay beklentileri olması yakınları için yorucudur. Bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireyleri girişimde bulunduklarında desteklemek ilişkileri olumlu etkiler. Girişimler her zaman olumlu sonuç getirmeyebilir. Ancak adım atmaları bile oldukça önemlidir. Çevresinin destek ve onayını kaybedeceği endişesiyle duygu ve düşüncelerini açık şekilde ifade etmekte zorlanırlar. Bu nedenle kendileri iç dünyalarında sıkıntı yaşarlar. Yalnız kalma ve terk edilme endişesi nedeniyle ilişkilerinde çatışma yaşamaktan kaçınırlar. Bu yaklaşımları kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur. Yakınları için bazı durumlarda ne istediklerini anlamak zordur. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için teşvik edilmeleri faydalı olur. Fikirlerini sormak, kişisel düşüncelerini anlamaya çalışmak etkilidir. Olumsuz olaylarda kendilerinden şüphe, karamsarlık eğilimi vardır. Bu durum sosyal ilişkilerinin sınırlanmasına neden olur. Sosyal ilişkilerdeki azalma birlikte yaşadığı kişilerle ilişkilerin merkeze oturmasına neden olur. Sosyal ilişkileri geliştirmek için başlangıçta birlikte sosyal ortamlara katılımı arttırılabilir. Zamanla kişisel etkinliklerini arttırma konusunda destekleyici olunabilir. Bu kişiler sosyal ortamlara katılmak isterler ancak daveti çoğunlukla karşı taraftan beklerler. Arkadaşları tarafından düzenlenen, davet edilmediği aktiviteler olduğunda kendini dışlanmış hisseder. Rahatsızlığını ifade edemezler. Bağımlı kişiliklerde ilişki sorunları aşırı duyarlılıkları, kaygıları ve yalnızlığa hassasiyetleri nedeniyle birlikte yaşadığı kişilerin yaşamını işgal edince belirginleşir. Bağımlı özellikleri olan kişilerin yakınları onlar olmadan da faaliyetlere katılma, sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınmamalıdır. Ayrı yapılan faaliyetlerin ilişkilerindeki olumsuzluklardan kaynaklanmadığını konuşmak ilişki açısından önemlidir. Bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan kişiler insanlara aşırı ve sıklıkla ihtiyaç duydukları için ilişkilerde yaşadıkları problemlerden derinden etkilenirler. Psikolojik destek ve terapiye çoğunlukla ilişki sorunları, depresyon veya kaygı problemleri nedeniyle katılırlar.

Uzman Psikolog Zehra Erol
www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız