Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyonda EMDR

Uzman Psikolog Zehra Erol
Depresyonda EMDR Zehra Erol e1505813483211 - Depresyonda EMDR

Depresyonda EMDR kullanımı son yıllarda uygulanan farklı tekniklerden biridir. EMDR nedir, ne zaman EMDR kullanılır?

Depresyon kişinin kendisi, çevresi ve gelecekle ilgili olumsuz düşüncelerinin olduğu bir rahatsızlıktır. Depresyon çeşitlerinin birçoğunda geçmişle ilgili takıntılı düşünceler çoktur.

Bu düşünceler kişinin etrafındaki insanlarla ilgili olabileceği gibi, kendisi ile ilgili olan ve suçluluk içeren düşünceler de olabilmektedir. Kişinin kendilik imajı bu yerleşik düşüncelerden ötürü olumsuz unsurlarla doludur. Bu olumsuz düşünceler nedeniyle kendilik imajı ile ilgili olumlu duygu ve düşünceler ise ön plana geçemez. Kişi tarafından hatırlanamaz ya da hatırlansa da olumlu duygusal içerikleri ön plana geçemediğinden bir anlam ifade etmezler. Psikolojik sıkıntıların birçoğunda görülen, geçmişte olmuş bitmiş olumsuz yaşantıların olumsuz duygusal etkilerinden kurtulamama ve mevcut olumlu duygu birikimlerimizden yararlanamama durumu, depresyonun birçok çeşidinde var olan bir haldir. Geçmişte yaşanan olayların bugüne etkisini azaltmada EMDR oldukça etkili bir yöntemdir.

Psikoterapide hedeflerden biri, kişinin geçmiş yaşantılarının yarattığı olumsuz duyguların etkisinin azaltılmasıdır. EMDR de bu noktada oldukça önemlidir. Depresyonda EMDR ile amaçlanan hatırlanan ve kişinin takılıp kaldığı olumsuz anıların, var olan olumsuz duygusal yüklerine karşı kişiyi duyarsızlaştırmaktır. Aslında bu, insan beyninin otomatik olarak yaptığı bir işlemdir. Depresyondaki kişinin beyni bu işlemi zamanında gerçekleştiremediği için olumsuz duygular işlenememiştir ve bunların yarattığı hassasiyet devam etmektedir.

Duyarsızlaştırmayı sağlamak “unut artık o günleri, hepsi geçmişte kaldı” gibi ve benzeri telkinlerle mümkün değildir. Birey kendisi de olayların geçmişte kaldığını bilir. Ancak kişinin olumsuz algılamalarına o kadar olumsuz duygular hakimdir ki mantıklı telkinler yetersiz kalır. Bu durumda EMDR oldukça etkili bir yöntemdir.

EMDR öncelikle geçmiş yaşantıların kişi üzerindeki olumsuz duygusal etkisine karşı duyarsızlaştırma sağlar, ardından kişinin içinde bulunduğu depresyon nedeni ile yeterince ya da hiç bağlantı kuramadığı olumlu duygusal kapasitesi ile olan temasını güçlendirir. Birey kişisel kapasitesinin de farkına varır.

EMDR yöntemi tüm terapi alanlarında olduğu gibi yetkinlik gerektirir ve bu alanda uzmanlaşmış psikologlar tarafından uygulanır.

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız