Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

İlişkilerde Yalnızlık Nasıl Sinsice İlerler

Uzman Psikolog Zehra Erol

lişkilerde Yalnızlık Nasıl Sinsice İlerler Zehra Erol e1508152059149 - İlişkilerde Yalnızlık Nasıl Sinsice İlerler
İlişkilerde yalnızlık zaman içinde yavaş yavaş çok da farkına varmadan gelişebilir. Buna neden olan faktörlerin varlığı başta önemsenmese de yoğun yalnızlık duyguları açığa çıktığında kişi için netleşebilir.

Neler yalnızlığın gelişmesine katkıda bulunur;

Talepkarlığın artması

İlişkilerde çiftler kendi payına düşeni yaptıklarına inanırlar. Bir süre sonra bu doğallaşır ve ilişkiyi ihmal etmeye başlarlar. Ancak bu noktada beklenilenin aksine eşler kendi yaptıklarının yeterli olduğuna inanır ve karşı tarafın yaptıklarını yetersiz bulmaya başlarlar. Onun yapamadıklarına daha fazla odaklanır ve talep etmeye başlarlar. Bu kısırdöngü halini alırsa bu durumdan çıkmak oldukça zorlaşır. Oysaki eşlerin herbiri bakış açılarının taraflı olduğunu anlayıp ilişki için çaba sarfederlerse ilişkide tatmin artar.

Eleştirinin artması

Çiftler ilişkilerin başlangıcında bir çok açıdan birbirini idealize edebilir. İlişki ilerledikçe idealize edilen özellikler azalır ve kişi için sorun haline gelen durumlara odaklanılırsa ilişkide yavaş yavaş yalnızlık ouşmaya başlar. Bahsettiğimiz burada öfke kontrolü, aldatma, istismar gibi davranışsal sorunlar değildir. Eşinin düzenli olmasından, ilgisinden memnun olan kişinin bunlar yerine kilosuna veya görünümüne aşırı odaklanarak eleştirel hale gelmesi. Sık sık eşini eleştirmesi.

Sosyal yaşamdan uzaklaşmak

Romantik ilişkilerin başlamasıyla birlikte doğal olarak sosyal yaşama ayrılan zamanın önemli bir bölümünü çiftler birlikte geçirirler. Süreç içinde ilişki ve sosyal yaşam dengesi oluşursa ilişki üzerinde de olumlu katkısı olur. Ancak sosyal yaşamdan uzaklaşmak; arkadaş toplantılarına katılmamak, arkadaşlarla geçirilen zamanın iyiden iyiye azalması bir süre sonra sosyal yaşamdan uzaklaşmaya sebep olur. Oysa ki sosyal yaşam pozitif duyguların açığa çıkması için bir araçtır. Yakın ilişkilerde sorunlar yaşadığınızda nefes almanıza ve yatışmanıza neden olur. Sosyal yaşamın pasifleşmesi yalnızlığın açığa çıkmasına ve zor durumlarda yeteri kadar sosyal destek bulamamıza neden olur. Ayrıca kişisel deneyimlerimizi sınırlayacağı için yaşama bakış açımızı da sınırlar. Bu düşüncelerimizde katı sınırlar oluşmasına neden olur.

Güvende hissetmek için duygularını ifade etmekten kaçımak

İlişki de açığa çıkan kızgınlık, üzüntü, mutsuzluk, kaygı gibi zorlayıcı duygular üzerinde konuşmak ilişkiler açısından geliştiricidir. Kişinin sınırlarını anlatması, zorlandığı noktalarda yardımistemesi duygularını fark edip, paylaşmak ile mümkün. Bu duyguların açığa çıkması veya paylaşılması daha büyük bir sorun olarak değerlendiriliyorsa kişi için paylaşmamayı tercih edebilir. Bu da içsel yalnızlığın büyümesinin en önemli nedenlerindendir.

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız