Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

İş Yeri Psikolojisi

Uzman Psikolog Zehra Erol

Yeri Psikolojisi Zehra Erol e1507642860897 - İş Yeri Psikolojisi
İş yeri psikolojisi ile ilgilenen psikologlar; bireyin iş ortamında rahat ve verimli çalışabilmesi için yaşanan sorunlara çözüm bulmaya yönelik çalışan uzmanlardır. Her ne kadar merkezde bireyin çalıştığı yer olsa da iş yeri psikolojisi sadece bireyin iş ortamındaki ruhsal durumu ile ilgili değildir. Bireyin psikolojisini bütün olarak değerlendirir.

Yaşam içindeki farklı alanlar birbiri ile etkileşim halindedir. Aile yaşamındaki sorunlar iş yaşamına etkide bulabildiği gibi, iş yaşamında dengenin bozulması da kişinin diğer yaşam alanlarını da etkiler. Kişinin iş yaşamı, sosyal yaşam ve aile yaşamında bir denge olduğunda birey kendini iyi hisseder, yaşadığı hayattan tatmin olur. İşine daha rahat odaklanabilir. Verimliliği ve performansı artar.

İş yaşamında kişilerin farklı bireysel özelliklerinin yansımaları, beklentiler, rekabet ve işin koşulları gibi etkenler bazı çalışanlarda strese neden olur. İş yaşamında kişinin psikolojisini olumsuz etkileyen faktörler;

-Yaptığı işten tatmin olmamak; Kişinin sahip olduğu yetenekler, eğitimi, bireysel özellikleri ile yaptığı iş niteliği arasındaki dengesizliğin yarattığı mutsuzluk.

-Kişilerarası ilişkilerde çatışma çözümü ile ilgili zorluklar. Farklı özelliklere sahip bireylerin bulunduğu ortamlarda çatışma doğaldır. Çatışma çözme sürecinde çalışanların sosyal becerileri önem kazanmaktadır.

-İş yeri psikolojisi iletişim sorunlarını da içerir. Etkin dinleme, empati kurma vb..

-İş performansının düşüklüğüne bağlı sorunlar

-Kişinin bireysel sorunlarının işe yansıması

-Rekabetle başa çıkma sorunları

-İş yerindeki rollerin etkinliğine ilişkin problemler

-Zamanı organize etme, planlamaya ilişkin sorunlar

İş yeri sorunlarında psikolojik destek boyutunda farklı çalışma alanları vardır. Öncelikle sorunun kaynağının belirlenmesi oldukça önemlidir.

-Çalışma ortamında iş yeri psikolojisi ön plandadır. Ancak kişinin kendi psikolojik sorunları çalışma yaşamını ciddi düzeyde etkileyebilir. Depresyon, anksiyete bozukluğu gibi yaşamının bütününü etkileyecek psikolojik destek gerektiren bir durum varsa öncelik bu psikolojik sorunların aşılmasıdır. Her zaman sorun rahatsızlık oluşturacak düzeyde olmayabilir. Bu noktada bireyin kişisel gelişimine yönelik çalışmalar üzerinde durulmaktadır.

-Stresle başa çıkma becerileri üzerinde çalışılması

-İş yerine uyum, performans ve iş tatmini üzerinde destekleyici danışmanlık yardımı

-Bireysel özelliklerin tetiklediği iletişim, kişilerarası çatışma konusunda destekleyici yaklaşımlar

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız