Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Mükemmeliyetçilik Depresyona Katkıda Bulunuyor

Uzman Psikolog Zehra Erol

Mükemmeliyetçilik Depresyona Katkıda Bulunuyor Zehra Erol e1507647917361 - Mükemmeliyetçilik Depresyona Katkıda Bulunuyor
Bir çok çalışmada mükemmeliyetçilik depresyona katkıda bulunduğuna dair bilgiler içermektedir. Psikolojik faktörler depresyon gelişiminde zemin oluşturmaktadır. Bu psikolojik faktörler arsında stresli yaşam olaylar ( boşanma, kayıplar, istismar..) vardır. Stresli yaşam olayları yaşamımızda meydana gelen dengemizi bozan yaşantılardır. Depresyon açısından diğer risk etkeni kişinin düşünme biçimidir. Kişinin kendisi, yaşamı ve geleceğiyle ilgili olumsuz düşünmesidir.

Zaman için de oluşan inançlarda depresyona katkıda bulunur. Kendini merkez alan mükemmeliyetçilikte kişi “mükemmel olmalyım” inancındadır. Bu nedenle kendisiyle ilgili konularda strese duyarlılığı daha fazladır. Bu kişilerde stresli yaşam olaylarına hassasiyet daha fazla kendi başarısızlığı veya hatalarında görülmektedir. Okul, iş başarısızlığı, istediği sonuçları elde edemediği projelerde kişi depresyona daha yatkındır.

Sosyal ilişkilerin merkezde olduğu mükemmeliyetçilik de ise duyarlılık; ev, iş veya diğer sosyal ortamlardaki insanlarla ilişkilerde yönelmiştir. Kişilerarası ilişkilerdeki sorunlar duygusal açıdan hassasiyete neden olur. Depresyon açısından da risk faktörüdür. Ayrılıklar, boşanma, aşağılanma vb… bağlı çaresizlik, ümitsizlik depresyonla ilişkidir. Özellikle tekrarlyıcı ilişki problemleri kişiyi mutsuzluğa sürükleyebilmektedir.

Mükemmeliyetçiliğin depresyona katkıda bulunmasına neden olan düşünme biçimlerinden biri de bireyin stres yaratan olayın farklı yönleri ile ilgilenmemesi. olayın bir yönüne fazla odaklanma, o durumla ilgili abartma eğilimidir. Örneğin kişi kendi hatasını o olayın bütünene etki eden tek davranış olarak değerlendirir. Bu duruma aşırı yönelir ve üzerinde yoğunlaşır. Mükemmeliyetçilik bireyin depresyonunu tetikliyorsa tedavisi için öncelikle mükemmeliyetçiliğin belirlenmesi ilk adımdır. Psikolojik destek arayışında olan bireyler çoğunlukla depresyon, kaygı bozuklukları nedeniyle yardım arayışına girerler. Bu destek sürecinde bireyin geçmiş yaşantıları, bireysel özellikleri de uzman tarafından değerlendirilir. Yaşanan duruma neden olan temel mevzular üzerinde de durulur. Süreç içinde depresyon açısından risk oluşturan nedenlerden biri kişinin mükemmeliyetçiliği ise belirlenir ve terapi sürecinde çalışılır. Terapi sürecinde asıl sorunu tetikleyen mükemmeliyetçi davranışlar ve düşüncelerin terapistle değerlendirilmesi, yeniden yapılandırılması oldukça önemlidir.

Mükemmeliyetçi kişiler kendi ulaşmak istediklere hedefe odaklandıklarında duygusal reaksiyonlarının farkına varmakta oldukça zorlanırlar. Terapi sürecinin bir parçası da bireyin kişisel sınırlarını anlayabilmesi için duygularının farkına varıp kabullenmesi ve uygun tepkiler geliştirebilmesidir.

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız