Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Özsaygı Neden Önemlidir?

Uzman Psikolog Zehra Erol
zsaygı Neden Önemlidir Zehra Erol e1506950024581 - Özsaygı Neden Önemlidir?
Özsaygı kişinin kendisini değerlendirmesi ile ilişkin bir kavramdır. Kendini olumlu değerlendiren kişiler kendini değerli görür ve özsaygı düzeyleri yüksektir. Düşük özsaygı düzeyine sahip kişiler kendilerini değersiz ve önemsiz olarak değerlendirirler. Kişinin kendi ile ilgili olumsuz değerlendirmeleri ve tutumları düşük özsaygının nedenlerindendir. Sağlıklı bir özsaygı kendini gerçekçi görebilmesi ve değerlendirmesi ile mümkündür.

Kendini gerçekçi görebilen kişi sınırlarını bilir, güçlü ve zorlandığı yönlerinin farkındadır, kendini tanır. Özsaygısı yüksek olan kişiler; bulundukları ortama daha kolay uyum sağlarlar. İnsanlarla ilişkilerinde karşı tarafın kendini olduğu gibi kabul ettiğine inanırlar. Bu nedenle de sosyal yaşamlarında veya yakın ilişkilerinde rahat davranırlar. Duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilirler. Düşük özsaygısı olan kişiler; eleştirilmeye hassasiyet gösterirler, kendilerini başarısız olarak görürler, özgüvenleri düşüktür, onaylanma endişeleri nedeniyle kendi düşünce ve duygularını ifade etmekte zorluklar yaşarlar. Başkalarının düşünceleri kendilerinin önündedir. Sosyal ortamlarda kendilerini rahatsız hissederler. Kendilerine inançları zayıftır. Yaşadıkları olumsuzluklarla başa çıkmada zorluk yaşarlar. Dışsal koşulların yaşamını çok fazla etkilediğine inanırlar. Dışsal desteklere daha çok ihtiyaç duyarlar. Özsaygı da düşüklük psikolojik rahatsızlıkların oluşumu açısından da oldukça önemli bir etkendir. Kendini olumlu ve olduğu gibi göremeyen kişiler yaşamdaki değişimlerle başa çıkmada zorlanırlar, yaşadıkları sorunları çözmek de güçlük yaşarlar. Özsaygısı düşüklüğü depresyonun oluşumu ile ilişkilidir. Ayrıca cinsel işlev bozuklukları, sosyal ilişki problemleri ve yakın ilişki problemleri de özsaygı düşüklüğü ile bağlantılıdır.

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız