Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Psikoterapi Yardımı Almak

Uzman Psikolog Zehra Erol

Psikoterapi Yardımı Almak Zehra Erol e1507191956306 - Psikoterapi Yardımı Almak
Psikoterapi her yaştan insanın yaşamını daha üretken, verimli ve sağlıklı yaşamasına yardımcı olan süreçtir. Psikoterapi eğitimi almış üniversite mezunu ve yüksek lisansını tamamlamış, psikoloji eğitimi içinde ve sonrasında belli alanlarda sertifikalarını almış uzmanlar tarafından uygulanır. Farklı yaş grupları ile çalışan o yaş grubunda deneyimli uzman psikologlar vardır. Çocuk psikoloğu, çocuk ve ergen psikoloğu, yetişkin psikoloğu, ergen ve yetişkin psikologları gibi.

Psikoterapinin bireysel uygulanabilirliği dışında, aile terapisi, çift terapisi de mevcuttur. İster bireysel, ister aile veya çift terapisi olsun psikolog ile danışanlar arasındaki işbirliği sürecine dayalıdır. Psikoterapist ve danışan kişinin yaşamanı zorlaştıran duygu, düşünce ve davranış şekilleri üzerinde birlikte çalışır.

Psikoterapide farklı yaklaşımlar kullanılır. Bu yöntemler süreç de terapistlerin haritalarıdır. Sorunun kaynağını anlamak, nasıl ilerleneceğini, hangi konular üzerinde çalışacağı konusunda süreci belirlerler. Konuşma terapisi ile ilerlendiğinde terapistin yaptığı yorumlar bu yaklaşım biçiminin üzerinden gerçekleşir.

Terapi süreci kişinin bireysel özellikleri, yaşanan sorun alanına göre farklılaşsa da belli bir zaman dilimini alır. Bunun farklı nedenleri vardır. Örneğin kişinin psikoterapi almasına neden olan sorun alanı yada geliştirmek isteği özellikleri ile ilgili duygu, düşünce veya davranış biçimleri tekrarlayarak zamanla pekişmiştir. Kişi yaşadığı durumla ilgili bilgi sahibi olsa da değişim için de farkındalık geliştirilen konunun sindirilmesi gerekir. Yaşanan travmatik bir olay nedeniyle terapiye gelen kişilerde de öncelikle yaşanan duruma hassasiyetin azaltılması, sonrasında stresle başa çıkma becerileri üzerinde çalışılması gerekir. Kısaca farklı nedenlerle terapiye kişi başvursa da yukarıda örneklerde vurguladığımız gibi terapi sürecinin bir hedefi amacı vardır.

Çoğunlukla kişiler en son noktada psikoterapi yardımı almayı tercih ederler. Kişinin çok yoğun zorlayıcı duygular hissettiği, zihinsel karşılık nedeniyle karar alamadığı, belirgin somut bir nedenin açığa çıktığı durumlardır. Oysaki son noktaya gelmeden yaşanan olayları anlamaya çalışmak, zorlanın alanlarla ilgili beceriler geliştirmek süreçle daha rahat başa çıkmayı kolaylaşır.

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız