Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Narsist Kişilik Bozukluğu
Özsever Kişilik Bozukluğu

Narsist narsistik narsizm narsisizm ozsever kendini begenmis e1497207145829 - Narsisistik Kişilik Bozukluğu

“Herkesten farklı”, “olağanüstü”, “eşi bulunmaz”, “üstün”, “önemli” ve “çok özel” bir kişi olduklarını düşünen; insanlara tepeden bakan; övünmeyi ve övülmeyi çok seven; kendisinin ayrıcalıklı bir kişi olduğuna inanan; karşısındakinin ne düşündüğüne ve ne hissettiğine aldırış etmeyen; eleştirilmeye katlanamayan insanlardır.*

Narsisistik kişilik bozukluğu tanı ölçütleri
Narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliği genç erişkinlik döneminde başlayan ve süreklilik gösteren, davranışlarda gözlenen ya da hayal edilen büyüklenmecilik, beğenilme gereksinimi ve eşduyum yapamamadır. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV tanı ölçütlerine göre narsisistik kişilik bozukluğu denebilmesi için aşağıda verilen kişilik özelliklerin en az beşinin bulunması gerekmektedir (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994):

1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır (örn. başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler)
2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar
3. “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır
4. Çok beğenilmek ister
5. Hak kazandığı duygusu vardır: kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme
6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır: kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır
7. Empati yapamaz: başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir
8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır
9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler**

*Prof. Dr. Erol Özmen’in “Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı, psikoloji-psikiyatri.com yayınları
**Prof. Dr. Erol Özmen, Kendini Tanıma Rehberi, Sistem Yayıncılık, Kıssadan Hisseler Dizisi.

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.