Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Bunaltı, Endişe, Korku, Sıkıntı, Gerginlik, Kaygı, Huzursuzluk

anksiyete korku kaygı endişe gerginlik kaygı e1463644927113 - Bunaltı, Endişe, Korku, Sıkıntı, Gerginlik, Kaygı, Huzursuzluk

Günlük hayatta zaman zaman yaşadığımız ve endişe, korku, gerginlik, daralma, huzursuzluk, kaygı, sıkıntı, bunaltı, tedirginlik olarak ifade ettiğimiz duyguları karşılamak için ruh sağlığı alanında anksiyete kavramı kullanılır.

Bazı ruh sağlığı profesyonelleri anksiyete ile korku’yu birbirinden ayrı tutarlar. Korkuyu belli bir dış nedenden kaynaklanan bir duygu olarak, anksiyeteyi ise iç nedenlerden kaynaklanan bir duygu olarak tanımlarlar.

Anksiyete kavramı içinde ele alınan duyguları, her insan yaşamı boyunca bir çok kez yaşar. Genellikle olağan bir durumdur ve her hangi bir hastalığı işaret etmez. İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesinde anksiyete önemli bir rol oynar. Anksiyete bireyi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu konusunda kişiyi uyarır ve önlem almaya yönlendirir.

Fakat anksiyete kimi zaman da bedensel ya da psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Örneğin tiroid bezinin bazı hastalıklarında anksiyete belirtileri çok sık görülür. Diğer yandan psikiyatride anksiyete bozuklukları olarak adlandırılan hastalıkların temel belirtisi olması yanında özellikle depresyon olmak üzere diğer psikiyatrik hastalıklarda da çok sık görülen bir belirtidir. Başka bir deyişle kişinin yaşadığı anksiyete tamamen olağan bir duygulanma olma yanında bir bedensel ya da psikiyatrik hastalık belirtisi de olabilmektedir.

Anksiyete bireyi bir tehlike altında olduğu  konusunda uyarır. Nitekim anksiyete yaşayan birey öncelikle ne yapabileceğini düşünür. Birey bazen kendince mücadele ederek bazen de kaçarak rahatsız edici duygulardan kurtulmaya çalışır. Anksiyete uzun sürüyorsa, şiddetliyse ve birey bir türlü bu duygudan kendini kurtaramıyorsa anksiyetenin tedaviyi gerektiren (patolojik) boyut aldığı düşünülmelidir.  Hastalık halini alan anksiyete bireyin her zamanki işlerini yürütmesini olumsuz etkiler, yaşam kalitesini bozar.

Yaşamını etkileyen ve çok rahatsızlık veren anksiyete (bunaltı, endişe, korku, sıkıntı, gerginlik, kaygı, huzursuzluk) yaşayan kişilerin şikayetlerinin hangi ruhsal hastalıktan kaynaklandığının belirlenebilmesi ve tedavisi için psikiyatri uzmanlarına başvurması gerekmektedir.