Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Bunaltı, Endişe, Korku, Sıkıntı, Gerginlik, Kaygı, Huzursuzluk

anksiyete korku kaygı endişe gerginlik kaygı e1463644927113 - Bunaltı, Endişe, Korku, Sıkıntı, Gerginlik, Kaygı, Huzursuzluk

Günlük hayatta zaman zaman yaşadığımız ve endişe, korku, gerginlik, daralma, huzursuzluk, kaygı, sıkıntı, bunaltı, tedirginlik olarak ifade ettiğimiz duyguları karşılamak için ruh sağlığı alanında anksiyete kavramı kullanılır.

Bazı ruh sağlığı profesyonelleri anksiyete ile korku’yu birbirinden ayrı tutarlar. Korkuyu belli bir dış nedenden kaynaklanan bir duygu olarak, anksiyeteyi ise iç nedenlerden kaynaklanan bir duygu olarak tanımlarlar.

Bu duyguları, her insan yaşamı boyunca bir çok kez yaşar. Çoğu zaman her hangi bir hastalık belirtisi olmaksızın yaşamın olağan bir parçası olarak ortaya çıkar. Ancak kimi zaman da bedensel ya da psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Örneğin tiroid bezinin bazı hastalıklarında anksiyete belirtileri çok sık görülür. Diğer yandan psikiyatride anksiyete bozuklukları olarak adlandırılan hastalıkların temel belirtisi olması yanında özellikle depresyon olmak üzere diğer psikiyatrik hastalıklarda da çok sık görülen bir belirtidir. Başka bir deyişle kişinin yaşadığı anksiyete tamamen olağan bir duygulanma olma yanında bir bedensel ya da psikiyatrik hastalık belirtisi de olabilmektedir.

Normalde anksiyete olarak adlandırılan duygular uyum sağlayıcı bir işlev görür. Kişiyi içten ya da dıştan gelen tehditlere karşı önlem alması konusunda uyarır. Süre ya da şiddet olarak aşırı olması, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlaması (mesleki ya da sosyal performansın düşmesi) anksiyetenin tedaviyi gerektiren (patolojik) boyut aldığını düşündürmelidir.

Çok şiddetlendiğinde ve kişinin yaşamını etkilemeye başladığında anksiyetenin bir ruhsal hastalık belirtisi olabileceği akla gelmelidir. Anksiyete yaşayan kişilerde en sık görülen ruhsal rahatsızlıklar anksiyete bozuklukları ve depresyondur. Yaşamını etkileyen ve çok rahatsızlık veren anksiyete (bunaltı, endişe, korku, sıkıntı, gerginlik, kaygı, huzursuzluk) yaşayan kişilerin şikayetlerinin hangi ruhsal hastalıktan kaynaklandığının belirlenebilmesi ve tedavisi için psikiyatri uzmanlarına başvurması gerekmektedir.